ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563.

โหรฟองสนาน พยากรณ์ตามติดโควิด-19 "ดาวโรค-ติดเชื้อ เริ่มค่อยๆแยกจากกัน"

18.5K 41
โหรฟองสนาน พยากรณ์ตามติดโควิด-19 ดาวโรค-ติดเชื้อ เริ่มค่อยๆแยกจากกัน

โหรฟองสนาน จามรจันทร์ แม่หมอสมัครเล่น โพสต์เฟซบุ๊ก Fongsanan Chamornchan โดยระบุว่า... แม่หมอสมัครเล่นตอนที่316 โดยฟองสนาน จามรจันทร์ ตามติดโควิด-19-22มีนา63ดาวโรค-ติดเชื้อ-เริ่มค่อยๆแยกจากกัน

ภาพดวงชะตาเมืองรัตนโกสินทร์(และโลก)และดาวจรสื่อภัยอาเพศ-โรคระบาดิมฤตยูจร(0)ตัวแทนภัยอาเพศทับลัคนาเมือง(และโลกที่ลัคนาสถิตราศีเมษ)ระหว่างมีนาคม2559-กรกฎาคม2565

พระราหูจร(8)ที่มิถุนเล็งกับพฤหัสบดีจร(5)ที่ธนูระหว่าง30ตุลาคม 2562-17มีนาคม2563(รอบแรก)เป็นคู่โรคระบาดหลังจากนั้นพฤหัสบดีจรเข้าไปเดินในราศีมังกรพระอังคารจร(3)เข้าเดินในราศีพิจิกภพมรณะดวงเมือง(โลก)ระหว่าง25ธันวาคม2562-8กุมภาพันธ์2563ทำมุมพิเศษถึงพระราหูจร(8)ที่มิถุนเป็นคู่โรคติดเชื้อพระอังคารจร(3)เข้าราศีธนูเล็งใส่พระราหูจร(8)ที่มิถุนระหว่าง8กุมภาพันธ์2563-22มีนาคม 2563โรคติดเชื้อระบาดหนักหลังจากนั้นย้ายเข้าไปเดินในราศีมังกรพระเสาร์จร(7)ที่ราศีมังกร


ผู้เขียนขอพักการเขียนถึงอิทธิพลของการที่พระเสาร์จร(7)ที่ย้ายราศีอันจะมีผลต่อดวงชะตาคนที่เหลืออีกหกลัคนาราศีคือพฤษภ-มิถุน-สิงห์-กันย์-พิจิก-และกุมภ์ไว้ก่อนชั่วคราวเพื่ออัพเดทสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้เขียนเผยแพร่ทางเฟสบุ๊ค และแฟนเพจ-ฟองสนาน-และ-โหรฟองสนาน-ไปก่อนหน้านี้แล้วบางส่วนในชื่อ-สาธุขอให้ข้าฯอ่านเกณฑ์โรคระบาดถูก-เผยแพร่16มีนาคม2563 ดังนี้

ย้อนรอยเกณฑ์โรคระบาดใหญ่ทางโหร

1.มฤตยูจร(0)เจ้าของภัยอาเพศ-ภัยพิบัติใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่คาดฝันทับลัคนาดวงเมือง(และโลกที่สถิตราศีเมษเหมือนกัน)รออยู่นานแล้วตั้งแต่มีนาคม 2559

โดยตัวอย่างในอดีตที่เมืองรัตนโกสินทร์เคยเจอในรอบแรกที่มฤตยูจรทับลัคนาเมืองคือห่าลงปีระกา หรือไข้ป่วงใหญ่ หรืออหิวาต์ลงในสมัยรัชกาลที่สามในปี 2392 โดยเกิดที่ปีนังก่อน แล้วระบาดมาถึงกรุงเทพฯ เรียกกันว่า "ห่าลงปีระกา" ตลอดช่วงการะบาดตายถึง สี่หมื่น คนจนมีตำนานที่ "แร้งวัดสระเกศ" กินซากศพที่กองพะเนิน และคราวนั้นเราเสียเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)เพราะอหิวาต์

2.ตั้งแต่30ตุลาคม 2562เป็นต้นมาเริ่มปรากฎการณ์ทางโหรซ้ำสองเข้ามาอีกคือพระราหูจร(8)เล็งกับพระพฤหัสบดีจร(5)ตามหลักที่อาจารย์เทพย์ สาริกบุตรให้ไว้ว่าดาวคู่นี้เป็นคู่โรคระบาด ซึ่งคาดว่าการติดเชื้อโควิด-19น่าจะเริ่มระยะนี้เพราะต่อมาเมื่อ จีนสามารถสืบค้นหา "ผู้ป่วยรายที่หนึ่ง ติดเชื้อไวรัส โควิด-19เป็นชาวหูเป่ย์ อายุ 55ปี และถูกตรวจพบว่าติดเชื้อตั้งแต่เมื่อ 17 พ.ย. 2562 เพียงแต่ยังหาต้นตอคือผู้ติดเชื้อหมายเลขศูนย์ที่ติดเชื้อก่อนหน้านั้นไม่พบ

3.ซ้ำด้วยเกณฑ์ที่สามทางโหรคือพระอังคารจร(3)เข้าราศีพิจิกภพมรณะดวงเมืองและดวงโลกระหว่าง25ธันวาคม2562-8กุมภาพันธ์2563 และทำมุมพิเศษถึงพระราหูจร(8)เป็นคู่โรคติดเชื้ออันเป็นระยะที่เมืองจีนเริ่มแจ้งองค์การอนามัยโลกหรือฮู(WHO)ขณะที่ฮูและบางประเทศยังประมาทประเมินสถานการณ์ต่ำไปแต่ของไทยเราโชคดีที่มีบุคลกรทางการแพทย์ชั้นยอด และระบบรองรับดี อีกทั้งฝ่ายการเมืองก็เอาด้วย กรมควบคุมโรคได้เปิดศูนย์ได้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสจากจีนตั้งแต่4มกราคม 2563ต่อมาองค์การอนามัยโลกประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อ30มกราคม 2563

4.เกณฑ์ร้ายที่สี่(ต่อเนื่องจากเกณฑ์รายที่สาม)เริ่มตั้งแต่8กุมภาพันธ์ 2563เป็นต้นมาเมื่อพระอังคารจร(3)ย้ายเข้าราศีธนูทำมุมเล็งกับพระราหูจร(8)คู่โรคติดเชื้อ ก็ไม่มีใครเบรคโควิด-19อยู่แล้ว เดือดร้อนระเบิดเถิดเทิงไปทั่วโลก

------ต่อไปนี้คือสิ่งที่ผู้เขียนภาวนาขอให้อ่านระหัสทางโหรทำนายสิ่งที่จะเกิดต่อไปได้อย่างน้อยก็ใกล้เคียง(เพราะเป็นเพียงโหรสมัครเล่น)ถึงสภาวะของโควิด-19ตามที่เคยทำนายไว้ก่อนหน้านี้บางส่วนคือ----1.ประเทศรอด โดยแม้จะเดือดร้อนวุ่นวายขายกระจาดขนาดบุคลกรทางการแพทย์มีหน้ากากอนามัยไม่พอใช้ แต่การรับมือ ของบุคลากร-ระบบสาธารณสุขไทยก็ออกมาดีเกินคาด จะพาประเทศรอดดังที่ผู้เขียนเคยบอกมาตลอดด้วยเป็นระยะที่พฤหัสบดีศรีจรดวงเมืองเข้มแข็งมากสามารถ-คุ้มครองเมืองได้ จนแม้ไทยจะติดเชื้อจากจีนเป็นประเทศแรกๆ แต่ก็สามารถคุมตัวเลขอยู่ในสภาวะน่าพอใจ ให้เพิ่มขึ้นช้าๆซื้อเวลาเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ช่วงระบาดสูงสุด

2.ดาวโรคระบาดเริ่มค่อยๆเคลื่อน-ค่อยๆย้ายจากการเล็งกัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 17มีนาคม 2563 เวลา21.13น. (คือพฤหัสบดีจร5เริ่มย้ายเข้าราศีมังกรหยุดเล็งกับพระราหูจร8)พัฒนาการด้านดีเริ่มเห็นในการรับมือโควิด-19----ทีละเล็กละน้อย-----ตามองศาดาวที่แยกห่างจากกัน

ผลที่เริ่มเห็นคือนักประดิษฐ์ไทยสามารถสร้างชุดตรวจราคาถูกสะดวกเพื่อทำไปผลิตเชิงปริมาณได้-แต่ก็ต้องใช้เวลาในกาผลิตเชิงปริมาณคนติดเชื้อที่จีนลดน้อยลงจนไม่ติดเลยจีนและญี่ปุ่นคิดค้นยาต้านไวรัสได้(จากเดิมที่รักษาแบบประคับประคอง)และหลายประเทศเริ่มทดลองหาวัคซีน

ล่าสุดเป็นระยะที่หลายพื้นที่-จังหวัดรวมทั้งกทม.ใช้มาตรการความคุมทางกฎหมาย-คล้ายๆปิดเมืองเพื่อสาธารณสุขที่ดีก็อยู่ในเกณฑ์ทางโหรนี้(พฤหัสบดี-ศรีจร-ที่มังกรเป็นนิจ)

อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์โลกหลายประเทศที่ประมาท-ซ่า ไม่ตระหนักว่าภัยมาถึงตัวแล้ว(อาการของพระราหูจร8อยู่ราศีมิถุนภพที่สามดวงโลก-กล้าเกินเหตุกลัวเกินเหตุ)ต่างเจอพิษโควิด-19หนักต่อจากจีนเช่นอิตาลี่ จนศูนย์กลางการระบาดไปอยู่ที่ยุโรปแทนฯลฯ

3.สำคัญที่สุดที่อย่กจะบอกในยทความนี้คือดาวคู่ติดเชื้อจะเริ่มแยกจากการเล็งกันตั้งแต่22มีนาคม 2563เวลา16.10น.เป็นต้นไป(พระอังคารจร3ย้ายเข้าราศีมังกรหยุดการเล็งกันกับพระราหูจร8)ซึ่งผู้เขียนคาดว่าน่าจะได้เห็นสถานการณ์ติดเชื้อรายใหม่แม้จะยังมีลูกติดพันเพิ่มขึ้นตลอดในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาจะค่อยๆพัฒนาการดีขึ้นคือจะ----ค่อยๆดีขึ้นทีละเล็กละน้อยตาม----องศาดาวที่เคลื่อนออกจากกัน

โดยพัฒนาการนี้อาจจะยังเพิ่มเพราะลูกติดพันแล้วจะค่อยๆลดนี้จะเป็นไปในช่วง22มีนาคม-1พฤษภาคม2563

4.จับตาระยะที่ดาวคู่วิจัยทางการแพทย์-ทบทวนวิธีการรักษา-ยา-เวชภัณฑ์(พระอังคารจร3ร่วมพฤหัสบดีจร5ที่มังกรเป็นคู่วิจัย)จะเริ่มค่อยๆเห็นผลน่าตื่นตะลึงตั้งแต่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป-1พฤษภาคม 2563(พระอังคารจร3จรทำมุมพิเศษถึงพระมฤตยูจรหนึ่งในความหมายคืออัจฉริยะที่ราศีเมษด้วย)

5.เมื่อดาวคู่โรคระบาด-ดาวโรคติดเชื้อแยกออกจากกันร่วมกับผลงานวิจัยใหม่ๆจะออกมาดวงชะตาเมืองและโลกจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นตั้งแต่22มีนาคม 2563เป็นต้นไป(พระอังคารจรดาวประจำชีพโลกและเมืองเดินอยู่ในราศีมังกรได้มาตรฐานอุจจ์-เข้มแข็งซึ่งแม้จะร่วมราศีกับพระเสาร์จร7ที่มังกรคู่ศัตรูเบาที่มาตรฐานก็เข้มแข็งคือมาตรฐานเกษตราธิบดีแต่ทางโหราศาสตร์ถือเป็นคู่มิตรใหญ่) เพียงแต่อาจต้องไประวังเรื่องอื่นแทนเช่นอุบัติเหตุ ความรุนแรงฯลฯ

ดังนั้นความหวังในทางดีเราน่าจะได่เห็นระหว่าง22มีนาคม-1พฤษภาคม2563

6.เชื่อว่าประมาณวันเกิดดวงเมือง21เมษายน 2563เป็นต้นไปสถานการณ์โควิด-19คงจะเริ่มค่อยๆใกล้สู่สภาวะเป็นโรคปกติ เพราะเป็นระยะที่พระราหู(ตัวแทนจีน)เป็นศรีจร-สิ้นปี อาจเป็นไปได้ว่าจีนคงให้ประโยชน์กับไทย-โลกอย่างมาก

อีกทั้งการเก็งกำไรจะกลับมาสนั่นแม้แต่ตลาดหุ้นฯลฯแต่ก็จะเป็นคนละส่วนกับเศรษฐกิจโดยรวมที่คาดว่าไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลก็คงต้องทำงานหนักและงัด-กระตุ้นกันอุตลุดไปถึงมีนาคม 2566(พระเสาร์จรถึงพระศุกร์ดวงเดิม)

7.ระหว่าง17กรกฎาคม2563-10กันยายน 2563แม้ดาวคู่โรคระบาดจะกลับมาเล็งกันอีกรอบ(พฤหัสบดี-เดชจรเล็งกับพระราหูศรีจร) แต่สำหรับดวงเมืองไทยแล้วคาดว่าบุคลกร-ระบบทางการแพทย์ที่เข้มแข็งคงได้ทบทวนวิธีการรักษา-รับมือและประกาศศักดาถึงผลงานไปทั่ว

8.อย่าลืมว่ามฤตยูจร(0)ตัวแทนภัยอาเพศยังทับลัคนาดวงเมือง(และโลก)อยู่ พร้อมจะสร้างสถานการณ์ชวนตาค้างได้ตลอดเวลา สถานการณ์เกี่ยวกับภัยอาเพศ รวมทั้งโรคระบาดก็ต้องระวังอยู่เช่นตั้งแต่วันเกิดดวงเมืองที่21 เมษายน 2563-สิ้นปีคนในเมืองควรระวังเรื่องอาหารการกิน(ทักษาจรเมืองตกภูมิพุธถ้าเป็นคน..อย่ากินเนื้อกินนก จะร้อนอีกเจ็บนาภี)

หรือมีบางระยะช่วงใกล้ปลายปีที่อาจต้องระวังภัยทางทะเลหรือภัยมาทางน้ำซึ่งจะได้แจ้งเตือนให้ทราบต่อไป

ฟองสนาน จามรจันทร์

20 มีนาคม 2563

ดูดวงชะตาติดต่อคุณหนุ่ยก่อนที่หมายเลข0814002533-เพื่อนัด-จัดคิว

ท่านที่เคยดูดวงชะตากับฟองสนานแล้ว-ต้องการตรวจสอบซ้ำ-โปรดบอกคุณหนุ่ยเพื่อหาเวลาะเศษให้-ไม่กระทบท่านที่จองคิวปกติไว้

ขอบคุณค่ะ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend