ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สถานทูตไทยในกรุงย่างกุ้ง ออกประกาศฉบับ 5

2.83K 51
สถานทูตไทยในกรุงย่างกุ้ง ออกประกาศฉบับ 5

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ฉบับที่ 5/2563 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) โดยยกเลิกวีซ่าหน้าด่านและระงับการเดินทาง3 จังหวัดของไทย

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

ฉบับที่ 5/2563

เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ฉบับที่ 4/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID.-19)สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในเมียนมา

กระทรวงสาธารณสุขและกีฬาเมียนมารายงานว่า ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเมียนมา(ณ 21มีค. 2563 เวลา 2000 น) สามารถติดตามข้อมูลจาก https://mohs.gov.mm/Main/content /publication/2019-ncov

2. มาตรการของทางการเมียนมา (เพิ่มเติม)

- ประกาศใช้มาตรการคัดกรองผู้เดินทางเข้าเมียนมา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 21 มีนาคม 2563

(1) ผู้เดินทาง ทั้งชาวต่างชาติและชาวเมียนมา ที่เดินทางจากมีประวัติเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ ออสเตรีย เบลเยี่ยม นอร์เวย์ สวีเดน และเดนมาร์กจะต้องถูกนำตัวไปสถานกักตัวเป็นวลา 14 วัน สำหรับนักการทูตและเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่พำนักในเมียนมาจะต้องกักตนเองที่บ้านพักเป็นวลา 1 วัน ทั้งนี้ ก่อนดินทาง บุคคลทั้หมดข้างตันจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าไม่มีอาการทางเดินหายใจรุนแรง (มีไข้ ไอ หรือหายใจลำบาก) ซึ่งออกโดยหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้ของประเทศต้นทาง

(2) ระงับการตรวจลงตราประเภท Visa on Arrival และ e-Visa ชั่วคราว สำหรับผู้เดินทางทุกสัญชาติ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

(3) นักการทูตและเจ้าหน้าที่องค์การสหประชาชาติที่ประจำการในเมียนมา รวมถึงชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้าเมียนมาด้วยเหตุผลความจำเป็น สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนของเมียนมาเพื่อรับการตรวจลงตราและรับทราบขั้นตอนในการกักกันตัว

- ประกาศขอความร่วมมือประชาชนป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID 19 โดยขอให้ประชาชนหมั่นล้างมือและหลีกเลี่ยงการไปสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก ขอความร่วมมือผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี และผู้มิโรคประจำตัว(อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคความดัน โรคมะเร็ง โรคตับ และโรคไต) หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านในช่วงนี้ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง รายงานตัวต่อหน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องและให้ความร่วมมือในการกักตัวรวมทั้งขอให้ประชาชนติดตามและเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาเมียนมา

3. การเดินทางทางบกระหว่างไทยกับเมียนมา (เพิ่มเติม)

เมื่อ 21 -22 มีนาคม 2563 จังหวัดเชียงราย จังหวัดตาก และจังหวัดระนอง ได้ออกคำสั่งระงับการเดินทางเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และช่องทางอื่น ๆตลอดแนวชายแดนจังหวัดเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 เพื่อให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563มีรายละเอียด ดังนี้


(1) เชียงราย

- ระงับการเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1

- ระงับการเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ยกเว้น สินค้าที่ได้จัดทำใบขนสินค้าผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง สามารถขนสินค้าโดยอนุญาตรถบรรทุกสินค้าพร้อมคนขับ1 คน ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2

(2) ตาก

- ระงับการเข้า - ออกของบุคคล ณ จุดผ่านแดนถาวรจังหวัดตาก ยกวน การนำเข้า - ส่งออกสินค้า และสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้า 1 คน และคนประจำรถสินค้า 1 คน สัญชาติไทยหรือเมียนมา รวมคันละไม่เกิน 2 คน และต้องผ่านการตรวจคัดกรองเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดน สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมาแห่งที่ 2 แล้ว

(3) ระนอง

- ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดน และระงับการเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะและสิ่งของ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดระนองทุกช่องทาง ยกวน การนำเข้า - ส่งออกสินค้าและสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีคนประจำพาหนะประจำเรือสินด้ตามประเภทที่ได้รับอนุญาต และต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากพนักงานควบคุมโรคติดต่อแล้วเท่านั้น

4. การเดินทางทางอากาศระหว่างไทยกับเมียนมา (เพิ่มเติม)

โดยที่ขณะนี้มีการลดระงับเที่ยวบินระหว่างไทย- เมียนมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอให้ผู้เดินทางติดตามและตรวจสอบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินจากสายการบินอย่างใกล้ชิด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

22 มีนาคม 2563

ช่องทางข่าวสารและข้อมูลติดต่อสำคัญ

1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย https;/ddc.moph.go.th/ และสายด่วน 1422

2. สายด่วน COVID-19 กระทรวงสาธารณสุขและกีฬา ประเทศเมียนมา โทร. +95673420802

3. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โทร. +959797002801 และ +959884578015และทางอีเมล [email protected]

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend