ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ออกประกาศ ระงับจุดผ่านแดน 6 จังหวัดชั่วคราว

2.84K 89
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ออกประกาศ ระงับจุดผ่านแดน 6 จังหวัดชั่วคราว

ประกาศ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ฉบับที่ 4/2563 เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ระงับการใช้จุดผ่านแดน 6 จังหวัด เป็นการชั่วคราว

อนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ฉบับที่ 3/2563 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 เรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางทางบกระหว่างไทยกับเมียนมา ดังนี้

เมื่อ 20 มีนาคม 2563 ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือถึงผู้ว่ราชการจังหวัดชายแดนทุกจังหวัด ให้พิจารณาระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรนการค้า และจุดผ่อนปรนพิเศษเป็นการชั่วคราวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

1. เชียงราย

- ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 2

- ระงับการเข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดเชียงรายยกเว้น การเข้า - ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสาย แห่งที่ 1

2. แม่ฮ่องสอน

- ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนเพื่อการค้าช่องทางบ้านห้วยต้นนุ่น บ้านเสาหิน บ้านแม่สามแลบ บ้านห้วนผึ้ง และบ้านน้ำเพียงดิน

- ระงับการเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. ตาก

- ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดน สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 1

- ระงับการเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดตาก

ยกเว้น การเข้า -ออก ณ จุดผ่านแดน สะพานมิตรภาพไทย - เมียนมา แห่งที่ 2

4. กาญจนบุรี

- ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน และจุดผ่อนปรนทางการค้าบ้านพระเจดีย์สามองค์

- ระงับการเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรี

5. ประจวบคีรีขันธ์

- ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขร

- ระงับการเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์


6. ระนอง

- ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนถาวรระนอง - เกาะสอง บริเวณช่องทางท่าเทียบเรือศุลกากรระนอง และบริเวณช่องทางท่าเทียบเรือบริษัทอันดามัน คลับ(ท่าเรือแกรนด์อันดามัน)

- ระงับการเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ตลอดแนวชายแดนจังหวัดระนองยกเว้น การเข้า - ออก ณ จุดผ่านแดนถาวรระนอง - เกาะสอง บริเวณช่องทางท่าเทียบเรือสะพานปลา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง

20 มีนาคม 2563

ช่องทางข่าวสารและข้อมูลติดต่อสำคัญ

1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย https;//ddc.moph.go.th/ และสายด่วน 1422

2 สายด่วน COVID-19 กระทรวงสาธารณสุขและกีฬา ประเทศเมียนมา โทร. +95673420802

3. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง โทร. +959797002801 และ +959884578015และทางอีเมล [email protected]

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend