ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563.

"เซ็นทรัล" ประกาศเลื่อนเวลาปิดห้างทุกสาขา! อย่างไม่มีกำหนด

122.2K 772
เซ็นทรัล ประกาศเลื่อนเวลาปิดห้างทุกสาขา! อย่างไม่มีกำหนด

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ออกประกาศ เลื่อนเวลาปิดห้างทุกสาขาเป็น 2 ทุ่ม ทุกวันยกเว้นสาขาภูเก็ต ลาดพร้าว พัทยา พระราม 9 วัน ศ-ส-อา-นักขัตฤกษ์ ปิด 4 ทุ่ม

โดย เซ็นทรัลฯ ได้ระข้อความไว้ดังต่อไปนี้....

เรื่อง ขอแจ้งปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ทุกสาขาเป็นการชั่วคราว


เรียน ท่านพันธมิตรร้าค้า ที่เคารพ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนอย่างมากนั้น บริษัทฯ มีความห่วงใยในสถานการนี้เป็นอย่างยิ่งและขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการดำเนินมาตรการป้องกันอย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้เพื่อให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศจากภาครัฐเรื่องการยกระดับมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงการพร่ระบาดของโรคอีกทั้งช่วยลดภาระคำใช้จ่ายในการดำเนินงานของทุกท่านในสถานการณ์นี้ ทางศูนย์การค้าจึงขอความร่วมมือปรับเปลี่ยนเวลาเปิดปิดเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

เวลาเปิด-ปิดทำการของศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ

สำหรับเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาชา, เซ็นทรัลเฟสติวัล และเซ็นทรัล วิลเลจ รวม 29 สาขา

เวลา เปิด-ปิด วันเปิดบริการ

เปิดบริการ 11.00 น. - 20.00 น. ทุกวันจันทร์-อาทิตย์

สำหรับเซ็นทรัล ภูเก็ตฟลอเรสต้า&เฟสติวัล, เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว, เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช,และเห็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 รวม 4 สาขา

วันเปิดบริการ เวลา เปิด-ปิต

จันทร์-พฤหัสบดี เปิดบริการ 11.00 น. - 20.00 น.

ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดบริการ 11.00 น. - 22.00 น.

ทั้งนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นความลำคัญของการเป็นส่วนหนึ่งให้สังคมไทยสามารถเดินหน้าต่อไปในสภาวการณ์นี้ได้ จึงยังคงเปิดให้บริการศูนย์การค้าเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามความจำเป็น บริษัทฯ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือและความสนับสนุนที่ท่านมีต่อเราเสมอมาเราจะร่วมกันฟันฝ่าสถานการณ์นี้และจะกลับมาเติบโตอย่างเข้มแข็งไปด้วยกันดังเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวรัลยา จิราธิวัฒน์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend