ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รับ เลื่อนประชุมพรรคการเมืองประจำปี ไม่ได้

171 6
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี รับ เลื่อนประชุมพรรคการเมืองประจำปี ไม่ได้

วิษณุ รับ เลื่อนประชุมพรรคการเมืองประจำปีไม่ได้ ตามข้อกฎหมาย แต่การประชุมต้องมีมาตรการรองรับ ส่วน ครม. ต้องทำงานที่บ้านหรือไม่ อยู่ที่นายกฯ สั่งการ ขณะที่การประชุมสภาสมัยสามัญ จะเลื่อนหรือไม่ต้องประชุม 22 พฤษภาคม ขอมติก่อน

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุม ครม. ได้มีการพูดคุยถึงการทำงานนอกสถานที่ของราชการ และการประชุมผ่านระบบทางไกล ซึ่งได้มีการออกหนังสือเวียนแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบแล้ว เป็นไปตามประกาศของ คสช.ปี 2557 และระเบียบ กพ. ที่ได้กำหนดวิธีการทำงานนอกสถานที่ราชการ แต่ก็ยอมรับว่าการประชุมทางไกลอาจไม่สะดวก แต่ทุกคนต้องปรับตัวเอง และที่สำคัญคือต้องการให้ประชาชนใช้บริการผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ส่วนงานใดที่ไม่มีบริการนี้ ก็ขอเพิ่มการบริการให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม สามารถประชุมบอร์ดผู้บริหารได้ตามปกติ แต่หากเป็นการประชุมบริษัทหรือผู้ถือหุ้น ขอให้รอข้อกำหนดจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ กลต. ก่อน ส่วนกรณีที่ไม่สามารถเลื่อนการประชุมได้ ให้จัดประชุมผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างผู้ถือหุ้น แต่หากไม่สามารถเลื่อนได้ ก็ต้องมีมาตราการรองรับกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งการตรวจวัดอุณภูมิ การแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ พร้อมจัดที่นั่งเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร นายวิษณุ ยังกล่าวถึงการประชุมพรรคการเมือง ที่ไม่สามารถเลื่อนได้ เพราะมีกฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา 43 ตาม พ.ร.บ.พรรคการเมือง ที่จะต้องมีการรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. หรือนายทะเบียน ให้ทราบภายในเดือนเมษายนของแต่ละปี 

ซึ่งได้มีการรายงานให้ที่ประชุม ครม.รับทราบแล้ว โดยต้องมีมาตราการรองรับ เพราะหากไม่จัดประชุมพรรคภายในเวลาที่กำหนด ก็จะผิดพ.ร.บ.พรรคการเมือง และหากไม่มีมาตราการรองรับ ก็จะผิด พ.ร.บ.โรคติดต่อ ซึ่งแต่ละพรรคการเมืองจะใช้สถานที่ใด ก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละพรรค แต่ขยายเวลาการจัดประชุมพรรคไม่ได้ส่วนการประชุมครม. ยังคงมีการประชุมตามปกติ ซึ่งก่อนประชุมเมื่อวานนี้ ได้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อล่วงหน้า 3 วัน จัดที่นั่งให้ห่างกัน และสวมหน้ากากอนามัย ส่วนความเป็นไปได้ที่ ครม.จะทำงานที่บ้าน หากสถานการณ์ขยายวงกว้างนั้น คงต้องรอให้นายกรัฐมนตรี เป็นผู้สั่งการ 

ซึ่งก็สามารถทำได้ตามข้อกฎหมาย และขณะนี้นายกฯ ได้สั่งการให้จำกัดผู้เข้าร่วมประชุม ครม. เพื่อลดความแออัดด้วยส่วนข้อเสนอให้เลื่อนการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญออกไปจากเดิมในวันที่ 22 พฤษภาคมนั้น นายวิษณุ บอกว่า ยังไม่ใครพูดถึงเรื่องนี้ เพราะเรื่องนี้เป็นไปตาม รัฐธรรมนูญและตามข้อบังคับการประชุมสภาฯ ที่ 1 ปีจะต้องจัดการประชุม 2 สมัย ส่วนจะเลื่อนหรือไม่ ถึงอย่างไรก็ต้องจัดการประชุมในวันที่ 22 พฤษภาคมก่อน เพื่อขอมติจากที่ประชุมจำนวน 1 ใน 3 ของสมาชิกรัฐสภา


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์