svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

ครม.เคาะ สั่งปิดสถานบริการ ในกทม.- ปริมณฑล 14 วัน

17 มีนาคม 2563
48.9 k

ครม.มีมติเห็นชอบให้สถานบริการในเขตกทม.และปริมณฑลหยุดบริการเป็นเวลา14วัน 18-31 มี.ค. เริ่มพรุ่งนี้ เป็นต้นไป ซึ่งรวมถึง โรงหนัง-สถานบันเทิง ผับ-บาร์ ร้านนวดไทย-นวดโบราณ ที่เป็นร้านที่เข้ากฎหมายว่าด้วยสถานบริการให้ปิดทั้งหมด

จากรณีที่วานนี้ (16 มี.ค.63) แถลงผลประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ครั้งที่ 1 หลังใช้เวลาประชุมนาน 5 ชั่วโมงครึ่ง โดยที่ประชุมเห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์ว่าสถานการณ์ยังอยู่ในระยะที่ 2 ยังไม่ไปสู่ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นการแบ่งระยะที่ทางการไทยกำหนดขึ้นเองเพื่อการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ระยะที่ 3 จะใช้ต่อเมื่อคนไทยรับเชื้อกันเอง โดยสืบสาวราวเรื่องไม่ปรากฏว่าได้รับเชื้อมาจากประเทศที่เขาแพร่เชื้ออยู่ก่อน แต่เป็นการแพร่เชื้อกันเองของคนไทยที่ไม่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติ อีกทั้งต้องมีการแพร่เชื้อแบบนี้เป็นจำนวนมาก ไม่ใช่ปรากฏเพียงรายสองราย รวมถึงต้องปรากฏในหลากหลายพื้นที่
ขณะเดียวกันยังกำหนดเกณฑ์ในการสั่งปิดกิจการชั่วคราว ได้แก่ สถานที่ชุมนุมคราวละมาก ๆ เป็นกิจวัตร ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงสูง โดยมีกิจกรรมพูดจาปราศรัย มีการสัมผัส และสถานที่คับแคบ ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน / โรงเรียนของรัฐและเอกชน /สถาบันกวดวิชา / สนามมวยทั่วประเทศ /สนามกีฬาที่มีการสัมผัสถึงกัน เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล / โรงภาพยนต์
ส่วนร้านค้า ร้านอาหาร ยังเปิดบริการได้ตามปกติ แต่ต้องมีมาตรการป้องกันรองรับ เช่น การตรวจวัดไข้ การมีเจลล้างมือ โดยจะมีการตรวจตราว่าสถานที่เหล่านี้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวได้หรือไม่ นอกจากนี้รัฐบาลเตรียมให้ข้าราชการทำงานที่บ้าน โดยทางกระทรวงจะต้องรายงานผลการปฏิบัติต่อ ครม. ทุก 7 วัน หรือเหลื่อมเวลาทำงานและทานข้าวกลางวัน เพื่อลดความแออัด และจัดสถานที่ให้นั่งห่างกันประมาณ 1 เมตร พรุ่งนี้ที่ประชุม ครม. จะมีความขัดเจนในรายละเอียดอีกครั้ง
ล่าสุดวันนี้ (17 มี.ค.63) ครม.มีมติเห็นชอบให้สถานบริการในเขตกทม.และปริมณฑลหยุดบริการเป็นเวลา 14 วัน (18-31 มี.ค.) เริ่มพรุ่งนี้ เป็นต้นไป ซึ่งรวมถึง โรงหนัง-สถานบันเทิง ผับ บาร์ ร้านนวดไทย นวดโบราณ ที่เป็นร้านที่เข้ากฎหมายว่าด้วยสถานบริการให้ปิดทั้งหมดนอกจากนี้ยังเห็นชอบมาตรการ 6 ด้าน ประกอบด้วย
ด้านสาธารณสุข
- เตรียมพร้อม ร.พ.ทั้งหมดทั่วประเทศ/เตียงผู้ป่วย/บุคลากร/ยา เวชภัณฑ์
- อนุมัติค่าตอบแทนพิเศษให้บุคลากรทางการแพทย์
ด้านเวชภัณฑ์
- เร่งผลิตหน้ากากอนามัย/เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วันละ 2 ล้านชิ้น แจกจ่ายสถานพยาบาล
ด้านข้อมูล- ทำการชี้แจง/รับเรื่องเรียน ให้แก้ปัญหาต่อไป
ด้านการต่างประเทศ
- บางประเทศประสานขอช่วยเหลือยา หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ
- ยกเลิกฟรีวีซ่าและ VOA ไม่มีประเทศใดขัดข้อง
- ตั้งทีมไทยแลนด์ในต่างประเทศ ประสานดูแลขรก. นร./นศ พระ แรงงาน
ด้านมาตรการป้องกัน
- เข้มงวดตรวจคนเข้าเมืองทั้งทางบก น้ำ และอากาศ / เข้าไทยต้องมีใบรับรองแพทย์และประกันชีวิต
- ใช้แอปพลิเคชันติดตามตัวคนที่เดินทางเข้าประเทศ
- งดวันหยุดสงกรานต์ 13 15 เม.ย.63 ให้ชดเชยวันหยุดให้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม
- ปิดชั่วคราวสถานที่บางแห่งที่ชุมนุมคนจำนวนมาก เช่น มหาวิทยาลัย โรงเรียน กวดวิชา สนามกีฬา โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารฯ
- สถานที่ใดที่ไม่ปิด ต้องมีวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัย จัดที่นั่งให้ห่างกัน 1 เมตรมีเจลล้างมือ
- สถานที่ใดฝ่าฝืนจะสั่งปิดตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ มาตรา 35
- หาแนวทางทำงาน/รับประทานอาหารเหลื่อมเวลา/ทำงานจากบ้าน
- ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปีเดือน เม.ย. เลื่อน/ให้วิดีโอคอนเฟเรนซ์ ตามประกาศ คสช.ที่ 44/2557
ด้านมาตรการเยียวยา
- กระทรวงต่างๆจะเร่งพิจารณารายละเอียดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาที่ครม.มีมติไปแล้ว
ทั้งนี้ "เนชั่นทีวี" จะรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นระยะ