ต้องตรวจฟรี Covid-19!! กับสิ่งที่รัฐบาลและสธ.ละเลย

ไม่ขอเกริ่นนำเยอะ ให้เสียเวลาการอ่านนะครับ กับสถานการณ์วิกฤติที่ลามไปทั่วโลก จากภัยโรคร้าย Covid-19ขอเข้าสู่ประเด็นเลยนะครับ ด้วยความอึดอัดกับสิ่งที่รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขละเลยอยู่ ในฐานะคนไทยคนหนึ่ง ซึ่งเอาใจช่วยและพร้อมสนับสนุนทุกคน ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ให้ผ่านพ้นสถานการณ์อันคับขันนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

ผมขอร่วมระดมและเสนอความคิดในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาดังนี้
จากความจริงที่ เราอยู่ในสังคมที่ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน (ปี พ.ศ. 2562) เท่ากับ 26,371 บาท
และมีรายจ่ายเท่ากับ 21,236 บาท ต่อเดือน
โดยครอบครัวที่มีหนี้สิน คือ 46.3% กับมูลหนี้เฉลี่ย 167,913 บาทต่อครัวเรือน
ในขณะนี้ที่เรากำลังประสบปัญหาวิกฤติเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 นี้ ปรากฏเป็นข้อเท็จจริงว่า ค่าตรวจหา Covid-19 มีราคาสูงถึง 3,000 บาท ถึง 10,000 บาท ต่อครั้ง
จริงอยู่ แม้ใครติดไวรัสร้ายตัวนี้ รัฐจะจ่ายค่าตรวจและรักษาพยาบาลให้ แต่หากไม่พบไวรัสตัวนี้ ผู้ป่วยที่ในกลุ่มเสี่ยงต้องจ่ายเงินเอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าตรวจรวมถึงค่าบริการของแพทย์และค่าตรวจเชื้อในห้องแล็บ
ลองคิดดูนะครับว่าหากหนึ่งครอบครัว (เฉลี่ย 4 คน) ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ต้องไปตรวจด้วยความกลัวการติดไวรัสร้ายตัวนี้ ต้องจ่ายเงินสูงถึง 12,000 บาท ถึง 40,000 บาท เค้าเหล่านั้นคงต้องกังวลกับการเป็นหนี้หรือไม่มีเงินจ่ายไม่น้อยกว่ากับการติดไวรัส ?!?
นี่คืออุปสรรคที่ทำให้ประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่กล้าไปตรวจ ซึ่งทำให้เค้าเหล่านั้นไม่ได้รับการรักษาตามสมควรโดยทันท่วงที และทำให้ชุมชนของพวกเขาตกอยู่ในอันตราย
รัฐบาลควรรู้นะครับว่า ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 มาตรา 47 วรรคสาม ได้ระบุว่า "บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย" ดังนั้น การตรวจหาเชื้อในการป้องกันและรักษาต้องฟรีทั้งหมดด้วย

รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข ควรต้องเร่งวางมาตรการให้สถานพยาบาลของรัฐทุกประเภทระงับการเรียกเก็บเงินจากการตรวจรักษาโรคโควิด-19 โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
ประชาชนทั่วประเทศและรัฐบาล ต้องอยากรู้หรือไม่ว่าใครติดโรค Covid-19
แต่ด้วยข้อเท็จจริงที่กล่าวมา คงมีแต่คนรวยที่มีความพร้อมเข้ารับการตรวจและรักษาพยาบาลทันที!
เรื่องนี้เลวร้ายยิ่งกว่าการกักตุนหน้ากากอนามัย เพราะในสถานการณ์ปกติ เจ้าของโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่ก็เกือบผูกขาดจากการไล่ซื้อโรงพยาบาลทั้งประเทศเพื่อกำหนดราคาค่ายาและค่ารักษาพยาบาลกว่า 45% Gross Margin จนทำให้รวยล้นฟ้าอยู่แล้ว
ทั้งๆ ที่ธุรกิจนี้ คืออาชีพที่หากินกับความเป็น ความตาย ความเจ็บไข้ขั้นพื้นฐานของมนุษย์
ผมขอเป็นอีกแรงที่เรียกร้องให้รัฐบาลใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญ ที่กฎหมายกำหนด ภายใต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ให้ประชาชนทุกคน (แม้มีหรือไม่มีประกัน) ได้รับการตรวจ ได้รับการรักษา ได้ทดสอบ ได้กักตัว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและประชาชนทุกคนในประเทศของเรา
ขอบคุณครับ