ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

ป.ป.ช.ตีตกคำร้อง "ครม.ยิ่งลักษณ์" ออกพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน "ไม่ผิด"

1.41K 561
ป.ป.ช.ตีตกคำร้อง ครม.ยิ่งลักษณ์ ออกพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน ไม่ผิด

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้คณะรัฐมนตรี "ยิ่งลักษณ์" ไม่มีความผิด กรณีเห็นชอบร่างพ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ หรือ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการป.ป.ช.ได้ ตีตกข้อกล่าวหา คณะรัฐมนตรีในชุดของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... (พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท) และส่งร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาตราเป็นกฎหมายใช้บังคับ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้ส่งหนังสือแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรี(ครม.)ชุดดังกล่าวเป็นรายบุคคล

โดยเนื้่อหาระบุถึง การแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอ้างถึงหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช.ลงวันที่ 3 มิ.ย.2559 ในฐานะองค์คณะ ป.ป.ช. ได้แจ้งคำสั่งปรับเปลี่ยนให้คณะคณะกรรมการ ป.ป.ช.ทั้งคณะเป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงและแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการช่วยในการไต่สวนข้อเท็จจริงให้ท่าน(รัฐมนตรี)ทราบ กรณีท่านกับพวกร่วมกันมีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. ... คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำของท่านกับพวก ยังไม่มีมูลความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ ลงนามโดย นายจักรกฤช ตันเลิศ ผอ.สำนักไต่สวนการทุจริต ภาคการเมืองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.


ทั้งนี้เมื่อปี 2557 ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเอกฉันทร์ 9-0 ตีตก พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท โดยมีคำวินิจฉัยว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ ทำให้ พ.ร.บ.ดังกล่าวสิ้นสภาพไปโดยคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ และการที่รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ออก พ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ถูกนำเป็นเงื่อนไขของการชุมนุมของกลุ่ม กปปส.จนนำไปสู่การรัฐประหารในที่สุด

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend