ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563

แรงงานสตรีกว่า 500 คน ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล

213 3

วันที่ 8 มีนาคม ของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็นวันสตรีสากล โดยปีนี้ที่ประเทศไทยนำโดยกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี ร่วมกับ องค์กรแรงงานและองค์กรเครือข่ายผู้หญิงทั่วประเทศ ได้ออกมายื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล ภายใต้หัวข้อn"ผู้หญิงต้องกำหนดอนาคตตนเอง"

กลุ่มบูรณาการแรงงานสตรีและเครือข่ายผู้หญิงทั่วประเทศกว่า 500 คน ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันสตรีสากลเช่นทุกปี และวันนี้ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ก็พากันมาตั้งขบวนที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แต่ละคนได้เตรียมธง ผ้าคาดผม ป้ายข้อความและหนังสือเรียกร้องข้อเสนอต่อรัฐบาล

ซึ่งถือเป็นข้อเรียกร้องในวันสตรีสากลปี 2563 มีทั้งหมด 13 ข้อด้วยกันดังนี้ คือ

1.รัฐต้องรองรับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 183 ว่าด้วยการคุ้มครองความเป็นมารดา

2. รัฐต้องกำหนดให้ผู้หญิงมีสิทธิลาคลอดได้ 180 วันโดยได้รับค่าจ้าง 100% และให้ผู้ชายลาไปดูแลภรรยาคลอดบุตรได้ 30 วันโดยได้รับค่าจ้าง 100%

3.รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 190 ว่าด้วยการขจัดความรุนแรงและล่วงละเมิดในโลกแห่งการทำงาน

4.รัฐต้องรับรองอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 189 ว่าด้วยงานที่มีคุณค่าสำหรับลูกจ้างทำงานบ้านและอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 177 ว่าด้วยแรงงานที่รับไปทำที่บ้าน โดยได้รับการคุ้มครองอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม

5.รัฐธรรมนูญต้องแก้ไขให้ประชาชนได้รับสิทธิทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีส่วนร่วมของทุกกลุ่ม ทุกเพศสภาพ

6.รัฐต้องจัดให้มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดให้สอดคล้องกับวิธีการทำงาน

7. รัฐต้องมีมาตรการแก้ไขการละเมิดสิทธิแรงงานสร้างความมั่นใจในการทำงานและค่าตอบแทนที่เป็นธรรม

8.รัฐต้องให้เงินอุดหนุนเด็กเล็กถ้วนหน้า 0-6 ปี

9.รัฐต้องกำหนดสัดส่วนผู้หญิงและเพศสภาพในการตัดสินใจของคณะกรรมการทุกมิติทุกระดับอย่างน้อย 1 ใน 310. รัฐต้องกำหนดให้คนพิการเข้าถึงสิทธิการบริการที่เท่าเทียมกับคนทั่วไป

11. รัฐต้องจัดให้มีพื้นที่ปลอดภัยให้กับผู้หญิงและเด็กใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในที่สาธารณะ

12.รัฐต้องเคารพสิทธิการพัฒนาของประชาชน และคุ้มครองนักต่อสู้ผู้หญิงด้านสิทธิแรงงานสิทธิชุมชนและเกี่ยวกับสิทธิฐานทรัพยากรสิ่งแวดล้อม

13.รัฐต้องกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันหยุดตามประเพณี

จากนั้น เวลาประมาณ 09:30น. กลุ่มแรงงานสตรีได้เคลื่อนขบวนเพื่อเดินทางมายื่นหนังสือที่ทำเนียบรัฐบาลประตู 5 โดยมีตัวแทนท่านนายกฯออกมารับข้อเรียกร้องดังกล่าวเอาไว้แล้วเพื่อที่จะนำข้อเรียกร้องส่งให้กับท่านนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาต่อไป ซึ่งคุณธนพร วิจันทร์ ประธานกลุ่มบูรณาการแรงงานสตรี บอกว่าข้อเรียกร้องทั้ง13 ข้อนี้มีบางข้อที่เคยยื่นไปตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ครั้งนี้ตั้งใจจะมายื่นอีกครั้ง

เรื่องโดย มุกระวี ดีบุกคำ | ภาพโดย มุกระวี ดีบุกคำ
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์