ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564

TPI ออกประกาศสั่งห้าม! ลูกจ้างไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หากยังจะไปก็ขอให้ลาออกจากบริษัทฯ

1.85K 127
TPI ออกประกาศสั่งห้าม! ลูกจ้างไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หากยังจะไปก็ขอให้ลาออกจากบริษัทฯ

TPI ออกประกาศสั่งห้ามลูกจ้างห้ามไปต่างประเทศ ทุกประเทศ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID19 จะควบคุมได้ หากยังยืนที่เดินทางไปต่างประเทศ ขอให้พนักงานลาออกจากบริษัทฯ โดยในประกาศมีเนื้อหาดังต่อไปนี้...

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจาย การติดต่อโรคติดเชื้อไวรัส COVID19 ในบมจ.ทีพืไอ ไพลิน และบริษัทในเครือ บริษัทฯ จึงมีคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติ ดังนี้

1. งดเว้นการเดินทางไปต่างประเทศ ทุกประเทศ จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะควบคุมได้ พนักงานที่ยืนยันจะเดินทางไปต่างประเทศ ขอให้พนักงานลาออกจากบริษัทฯ สำหรับพนักงานที่หลบเลี่ยง ปกปิด แจ้งข้อมูลเท็จ ฝ่าฝืนเดินทางไปต่างประเทศ ถือว่าเป็นความผิดทางวินัยของบริษัทฯ บริษัทจะออกหนังสือตักเดือนเป็นลายลักษณ์อักษร

2. เพื่อป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว ในสถานที่ทำงาน ให้ปฏิบัติดังนี้ 

2.1 พนักงานที่เดินทางกลับทางกลับต่างประเทศ (เดินทางไปก่อนหน้านี้) ให้พักอยู่ที่บ้าน เพื่อสังเกตุอาการเป็นเวลา 24 วัน โดยใช้การลาไม่รับค่าจ้าง

2.2 พนักงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และมีอาการปวดศีรษะ มีใข้ ไม่สบาย ให้พบแพทย์เพื่อให้แพทย์วินิจฉัยยืนยัน รับรอง ว่าไม่เป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 ทั้งนี้พนักงานต้องหยุดพักรักษาตัวจนกว่าจะหาย และหยุดพักสังเกตุอาการให้ครบ 24 วัน โดยใช้การลาไม่รับค่าจ้าง

3. ให้ผู้บังคับบัญชา ระดับตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่(VP.) ผู้ช่วยรองผู้จัดการใหญ่(AVP.) / ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบติดดามและดำเนินการดังนี้

3.1 ตรวจสอบการลาของพนักงานโดยเคร่งครัด ไม่อนุมัติการเดินทางไปต่างประเทศของพนักงานในทุกกรณี


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend