ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564

ปรับปรุงถนนข้าวสาร คืบหน้า 30% เล็งพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียง

658 11
ปรับปรุงถนนข้าวสาร คืบหน้า 30% เล็งพัฒนาพื้นที่ใกล้เคียง

นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าและรับทราบปัญหาโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร โดยมี ดร.วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักงานเขตพระนคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) การประปานครหลวง การไฟฟ้านครหลวง และบริษัทผู้รับเหมา ร่วมลงพื้นที่ ณ ถนนข้าวสาร เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตพระนคร ดำเนินโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร เพื่อปรับปรุงพื้นที่บริเวณถนนข้าวสารให้มีความสวยงาม สะอาด และรองรับการจัดระเบียบหาบเร่ - แผงลอย รวมทั้งให้กรุงเทพมหานครเข้าไปกำกับดูแลไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้มีอิทธิพล รวมถึงพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้กำหนดนโยบายด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อนำรายได้เข้าสู่ประเทศ รัฐบาลได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ปรับภูมิทัศน์ ถนนข้าวสาร และถนนเยาวราช เป็นจุดแลนด์มาร์กให้สวยงาม โดยเริ่มนำร่องปรับภูมิทัศน์ถนนข้าวสารเป็นที่แรก เริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 ม.ค.63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พ.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ระยะทาง 400 ม. กว้าง 16 ม. ปริมาณพื้นที่ 6,400 ต.ร.ม.

เนื้องานประกอบด้วย รื้อถอนพื้นทางเท้าเดิม งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. งานผิวทางและทางเท้า คอนกรีตเสริมเหล็ก งานติดตั้ง GUTTER STANLESS พร้อมฝาขนาดกว้าง 0.30 ม. งานเสริมขอบบ่อพักต่างๆ งานเต้ารับไฟฟ้าแบบกันน้ำ พร้อมงานเดินสายไฟ เดินท่อฝังดิน สายไฟฟ้า ตู้ควบคุมพร้อมเต้ารับ งานติดตั้งเสา STANLESS ชนิดเก็บลงพื้นได้ สร้างบ่อ เตรียมบ่อ ติดตั้งเสา และงานพื้นปูหินแกรนิต (ผิวพ่นไฟ) โดยดำเนินการก่อสร้างทีละฝั่งถนน (จากกึ่งกลางถนนถึงหน้าอาคาร) โดยเริ่มจากฝั่งสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม (เดิม)ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งการทำงานเป็น 2 ช่วงเวลา ได้แก่ ช่วงเวลา 03.00 - 15.00 น. ซึ่งเป็นการทำงานเต็มที่ โดยใช้เครื่องมือเครื่องจักร และอาจมีการปิดการจราจรบ้างในบางครั้งขึ้นอยู่กับงานที่ทำ และช่วงเวลา 15.00 น. - 03.00 น. เป็นการกั้นโซนทำงาน กว้าง 8.0 ม (ครึ่งถนน) ยาวประมาณ 50-100 ม. เพื่อคืนพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ ความคืบหน้าของงาน ณ วันที่ 27 ก.พ.63 ผลงานที่ทำได้ 30 % เร็วกว่าแผนงานที่วางไว้ 7% คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนสัญญา

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้เป็นการลงพื้นที่เพื่อตรวจความเรียบร้อยการดำเนินโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร จากการหารือกับผู้รับเหมาคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 100 วัน โดยก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์จะแล้วเสร็จหนึ่งฝั่ง ส่วนอีกฝั่งจะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนพ.ค.63 หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการนำผู้ค้ามาจำหน่ายสินค้า ซึ่งสำนักงานเขตพระนครเคยสำรวจมีจำนวนผู้ค้าประมาณ 200 ราย แต่ทั้งนี้ต้องนำประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ ลงวันที่ 28 มกราคม 2563 มาพิจารณาด้วยว่าผู้ค้าตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ แม้ว่าบริเวณถนนข้าวสารเป็นจุดที่เป็นข้อยกเว้นตามประกาศฯ เป็นจุดที่ส่งเสริมการท่องเที่ยว แต่ยังคงต้องพิจารณาความเหมาะสมของผู้ค้า 

โดยอาจจะไม่นำคุณสมบัติของผู้ค้าทั้งหมดในประกาศมาพิจารณา แต่จะพิจารณาเป็นบางข้อเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสามารถทำการค้าได้ เนื่องจากจุดอื่นเป็นการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย แต่บริเวณนี้เป็นจุดที่เน้นการท่องเที่ยวเป็นหลัก อย่างไรก็ตามต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยของกรุงเทพมหานคร ระดับเขตด้วยเช่นกัน พร้อมกันนี้ กรุงเทพมหานครมีโครงการต่อยอดพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ใกล้เคียงถนนข้าวสารให้เป็นรูปแบบเดียวกัน อาทิ ถนนรามบุตรี ถนนตานี ถนนไกรสีห์ โดยมีแผนดำเนินการแบบคู่ขนานให้แล้วเสร็จในเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งถนนที่สามารถดำเนินการได้โดยเร็ว คือ ถนนไกรสีห์ โดยจะนำเสนอต่อผู้บริหารในที่ประชุมวันจันทร์นี้(2 มี.ค.63) เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป รวมถึงมีแนวความคิดที่จะขยายทางเท้าเพิ่มเติมอีก 1 ช่องจราจร บริเวณหน้าสถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม ถนนจักรพงษ์ เนื่องจากปัจจุบันช่องการจราจรบริเวณดังกล่าวกลายเป็นจุดที่มีการจอดรถกีดขวางการจราจรไปแล้ว จึงมีแนวคิดที่จะนำพื้นที่ดังกล่าวมาขยายเป็นทางเท้าให้ประชาชนได้ใช้สัญจร นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาจุดอื่นๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันนี้ อาทิ บริเวณท่าเรือวังหลัง ท่าเรือศิริราช เป็นต้น เพื่อขยายทางเท้าให้ประชาชนสามารถสัญจรได้และผู้ค้าสามารถทำการค้าได้ด้วย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์