ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทัพไทย ให้งด-เลื่อนดูงานต่างประเทศออกไปก่อน

255 18
ทัพไทย ให้งด-เลื่อนดูงานต่างประเทศออกไปก่อน

กองทัพไทย ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 เน้นย้ำกำลังพลให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม พร้อมงดหรือเลื่อนดูงานต่างประเทศออกไปก่อน พร้อมทำความสะอาดโต๊ะทำงานด้วย

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองทัพไทย เปิดเผยว่า กองทัพไทย ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดแนวทางมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ให้กำลังพลและครอบครัวได้ตระหนักรู้ถึงการระบาดของโรค เพื่อการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสม รวมทั้งรู้ถึงวิธีการป้องกัน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ โดยกำหนดมาตรการ ดังนี้

1.ประชาสัมพันธ์ให้กำลังพลและครอบครัว งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก หรือในสถานที่ปิด หากมีความจำเป็นต้องไป ควรหามาตรการป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อ ก่อนและหลังเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว

2. หมั่นทำความสะอาด หรือกำจัดเชื้อโรคบนวัสดุสิ่งของ หรือพื้นผิวที่สัมผัสบ่อย เช่น ประตู ลิฟท์ โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาว 5% โซเดียมไฮโปคลอไรท์ (ไฮเตอร์) 1 ส่วนต่อน้ำ 99 ส่วน ทุก 1-6 ชั่วโมง

3. ก่อนปล่อยทหารกองประจำการพักทุกครั้ง ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทำความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามแนวทางมาตรการป้องกัน รวมทั้งตรวจตรา และเฝ้าระวังโดยใกล้ชิดเมื่อกลับมาปฏิบัติงาน

4. กรณีสงสัยว่าอาจติดเชื้อ ให้ดำเนินการคัดกรอง ที่ สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร หรือสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

5.ให้งดหรือเลื่อนการศึกษาดูงานต่างประเทศออกไปก่อน โดยให้เดินทางไปในช่วงท้ายหลักสูตร หรือจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ คลี่คลายลง

6.ส่วนราชการที่มีกำหนดการฝึก ประชุม สัมมนา ดูงาน สังเกตการณ์ภายในประเทศ(ต่างจังหวัด) และต่างประเทศ ให้งดหรือเลื่อนการปฏิบัติออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ คลี่คลายลง ทั้งนี้ หากเป็นการดำเนินการในพื้นที่ของหน่วยทหารให้ขออนุญาตเป็นกรณีไป

7. ไม่อนุญาตให้กำลังพลลาพักผ่อนไปต่างประเทศในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคฯกรณีกำลังพลที่ได้รับอนุมัติให้ลาแล้ว ยังไม่ได้เดินทาง ให้ยกเลิกการเดินทาง

8. กรณีที่กำลังพลได้เดินทางไปประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ หลังจากกลับมาในประเทศแล้ว ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองที่ สำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร และกำหนดให้พักอยู่บ้านเป็นเวลา 14 วัน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน หากสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร พบว่ามีแนวโน้มที่จะติดเชื้อโรคให้ปฏิบัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

โฆษกกองทัพไทย เปิดเผยต่อว่า ส่วนการรับการมาเยือนของแขกต่างประเทศ กองทัพไทย ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดังกล่าว จึงได้มีการกวดขัน และชี้แจงทำความเข้าใจกำลังพลในสังกัดและครอบครัว ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด เพื่อร่วมกันป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) อันจะเป็นการสร้างบรรทัดฐานและสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมต่อไป


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์