ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทบ. ให้กำลังพลงด-เลี่ยงไปประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

132 11
ทบ. ให้กำลังพลงด-เลี่ยงไปประเทศกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

กองทัพบก เข้มมาตรการคัดกรอง หลังสาธารณสุขประกาศ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ขณะที่กรมแพทย์ทหารบก แนะทหารงดหรือเลี่ยงเดินทางไปประเทศเสี่ยง ถ้าจำเป็นต้องไปกลับมาต้องสัวเกตอาการ 14 วัน

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า กองทัพบกโดยกรมแพทย์ทหารบก จึงได้ออกประกาศแนวทางในการปฏิบัติ สำหรับการเดินทางในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 โดยให้กำลังพล ควรงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศหรือผ่านประเทศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ให้ติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และให้เข้าสู่กระบวนการคัดกรองอย่างเคร่งครัด เมื่อมีความจำเป็นต้องไปยังประเทศที่มีความเสี่ยง 

ทั้งนี้หลังจากที่กลับมา ต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการ และควรจำกัดบริเวณของตนเองในช่วง 14 วัน ตามมาตรการด้านการแพทย์ ส่วนกำลังพลทั่วไปต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในมาตรการการป้องกันโรคทุกด้าน รวมทั้งโรงพยาบาลและหน่วยทหารซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ มีผู้ผ่านเข้าออกเป็นจำนวนมากต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อของโรคเป็นอันดับแรก

ที่สำคัญโรงพยาบาลสังกัดกองทัพบกและหน่วยสายแพทย์ให้เตรียมความพร้อมในการดูแลตรวจคัดกรอง และรายงานผลตามขั้นตอนทางการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพ และในช่วงนี้มีกำลังทหารจากมิตรประเทศได้เดินทางเข้ามาร่วมการฝึกกับกองทัพบกในประเทศไทยรวม 2 การฝึก ได้แก่ การฝึกผสม Hanuman Guardian 2020 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 และการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2020 ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 กองทัพบก ได้จัดให้มีการคัดกรองโรค COVID-19 ตั้งแต่เริ่มเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย และในระหว่างการฝึกจะมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง

โดยมีโรงพยาบาลอานันทมหิดล, โรงพยาบาลค่ายสมเด็จนเรศวร และโรงพยาบาลค่ายสุรนารี ให้การดูแลและเฝ้าระวังกำลังพลทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ กองทัพบกยังได้เน้นย้ำหน่วยทหารถึงการจัดงานหรือกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ให้มีการตรวจคัดกรองป้องกันโรคด้วยในทุกกิจกรรม ส่วนสถาบันการศึกษาของกองทัพบก ซึ่งมีกำหนดให้นายทหารนักเรียนไปศึกษาดูงานต่างประเทศ กองทัพบกได้ให้เลื่อนการเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศไปก่อน จนกว่าสถานการณ์แพร่ระบาดจะคลี่คลาย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์