ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563.

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะเปิดศูนย์เรียนรู้ เเละถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์

157 0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะเปิดศูนย์เรียนรู้ เเละถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์

วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะเปิดศูนย์เรียนรู้ เเละถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ) เเละมอบสื่ออุปกรณ์การสอนด้านยานยนต์ เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ตามโมเดล Thasae R Excellent63

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร นายสนิท ศรีวิหค รอง ผวจ.ชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ) และมอบสื่ออุปกรณ์การสอนด้านยานยนต์ โดยมี นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับ และมี นายณรงค์ หวังอีน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ กล่าวรายงาน


นายสนิท กล่าวว่า วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เป็น 1 ใน 24 สถานศึกษาทั่วประเทศ ที่ได้รับการสนับสนุนให้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้นี้ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เรียกว่า "วิถีอีซูซุ" คือ "ผู้ใช้สุขใจ เพิ่มพูนรายได้ ช่วยให้สังคมพัฒนา" โดยเฉพาะกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านอาชีวศึกษา เป็นกิจกรรมที่อีซูซุให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับบุคลากรของอาชีวศึกษา

ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ขอให้การดำเนินงานของศูนย์แห่งนี้และการมอบอุปกรณ์การสอนด้านยานยนต์ บรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอขอบคุณผู้จัดการทั่วไปสถาบันการฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันให้เกิดศูนย์แห่งนี้ รวมทั้งขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ปกครอง ที่มาร่วมพิธีครั้งนี้

นายณรงค์ กล่วว่า วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะ เป็นสถานศึกษาสังกัดคณะกรรมการอาชีวศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นที่หลากหลายตามตามต้องการของชุมชน ที่เน้นการปฏิบัติจริงกับสื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อเตรียมกำลังคนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในยุคเมืองไทย 4.0 ต่อยอดองค์ความรู้พร้อมนำไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชน ตอบสนองต่อความต้องการในการพัฒนาอาชีพของชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะต้องขอขอบคุณ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด โดย นายปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการทั่วไปสถาบันฝึกอบรมตรีเพชร อีซูซุ ที่ได้ให้การสนับสนุนครุภัณฑ์สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัยมูลค่ากว่า2,481,600 บาท และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ (สนับสนุนโดยอีซูซุ)

ซึ่งประกอบด้วย นายวิชิต วิเชียร อดีตประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคใต้ นายอำนวย นวลจันทร์ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดชุมพร นายบำรุง ทองรอด ประธานการประสานส่วนภูมิภาค ภาค 10 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นายชำนาญ พัวพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพ บริการยานยนต์ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นายนิยม สังข์เอียด นายก อบต.หงษ์เจริญ นายสงคราม ศิริมังคลา ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัท อีซูซุ สุพรภัณฑ์ชุมพร จำกัด และผู้นำท้องถิ่นอีกหลายคน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์