ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

362 16
พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า

ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. 2 มี.ค. 63 ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-4 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน แต่ยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก มีฝนบางพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 4 มี.ค. 63 บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง จะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่สำหรับภาคใต้มีฝนน้อย ตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน

ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. 2 มี.ค. 63 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา  ในช่วงวันที่ 27 ก.พ. 2 มี.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า ในขณะที่คลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุม ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 4 มี.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลางตอนล่าง มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น


สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย ตลอดช่วง ส่วนในช่วงวันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 ลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง

ภาคเหนือในช่วงวันที่ 27 ก.พ. 2 มี.ค. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-15 องศาเซลเซียส ลมอ่อน ความเร็ว 5-15 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 3 4 มี.ค. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-16 องศาเซลเซียสลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 27 ก.พ. 2 มี.ค. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ ส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 4 มี.ค. 63 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 11-16 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลางในช่วงวันที่ 27 ก.พ. 2 มี.ค. 63 มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 3 - 4 มี.ค. 63 มีเมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออกในช่วงวันที่ 27 ก.พ. 2 มี.ค. 63 มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่ 3 4 มี.ค. 63 มีเมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 30 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วงส่วนในช่วงวันที่ 28 ก.พ. - 4 มี.ค. 63 ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วงลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงวันที่ 27 ก.พ. 2 มี.ค. 63 มีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสโดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสส่วนในช่วงวันที่ 3 4 มี.ค. 63 มีเมฆบางส่วน โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 -20 ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ออกประกาศ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend