ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563.

ดอนเมืองเข้มคัดกรองผู้โดยสารทุกเที่ยวบิน สกัดโควิด-19

935 195
ดอนเมืองเข้มคัดกรองผู้โดยสารทุกเที่ยวบิน สกัดโควิด-19

ท่าอากาศยานดอนเมืองยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศทุกเที่ยวบินอย่างเข้มงวด และแยกเที่ยวบินที่มีต้นทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงไปตรวจคัดกรองที่ Isolated Area เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ได้กำหนดให้เที่ยวบินที่มีต้นทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าจอดที่อาคารเทียบอากาศยานหมายเลข 6 (Pier 6) ซึ่งเป็นหลุมจอดอากาศยานที่แยกออกมาจากอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 (Isolated Area) โดยมีเครื่อง Thermo Scan ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทดม., เจ้าหน้าที่กรมแพทย์ทหารอากาศ และฝ่ายการแพทย์ บริษัท ท่าอากาศยาน-ไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมอุปกรณ์ในการคัดกรองผู้โดยสาร หากพบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ ทดม.จะดำเนินการตามมาตรการการป้องกัน COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดสำหรับการคัดกรองเที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศที่อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ซึ่งเป็นเที่ยวบินที่ไม่ได้มีต้นทางมาจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงสูง ทดม.ได้ทำการคัดกรองทุกเที่ยวบินอย่างเข้มงวด โดยติดตั้งเครื่อง Thermoscan จำนวน 2 จุด ณ บริเวณแนวทางเดินด้านทิศเหนือ ใกล้กับอาคารเทียบอากาศยานหมายเลข 2 (Pier 2) และบริเวณแนวทางเดินด้านทิศใต้ ใกล้กับอาคารเทียบอากาศยานหมายเลข 3 (Pier 3) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 หากพบว่าอุณหภูมิร่างกายสูงกว่าที่กำหนด จะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบซ้ำอีกครั้งควบคู่กับการซักประวัติอาการป่วยว่ามีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจร่วมด้วยหรือไม่ เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อโรคต่อไป


เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทดม.จึงได้เพิ่มมาตรการทำความสะอาดแบบ Deep Clean อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคทำความสะอาดห้องน้ำ รถเข็นกระเป๋าสัมภาระผู้โดยสาร เคาน์เตอร์ให้บริการสายการบิน เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ รวมถึงเคาน์เตอร์ตรวจหนังสือเดินทาง ลิฟต์ ทางเดินเลื่อน ราวจับ ราวบันได และผิวสัมผัสบริเวณต่าง ๆ ภายในอาคารผู้โดยสารทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 และติดตั้งจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับฆ่าเชื้อโรคแก่ผู้โดยสารตามจุดต่าง ๆ

นอกจากนี้ ทดม.ขอความร่วมมือให้พนักงานทุกส่วนงาน รวมถึงส่วนราชการ ผู้ประกอบการ สายการบิน ให้ช่วยกันรักษาความสะอาดและหมั่นตรวจพื้นที่ที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ ให้มีความสะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และเน้นย้ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยการสวมหน้ากากอนามัยและถุงมือขณะปฏิบัติหน้าที่

ทั้งนี้ ทดม.ยังคงเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารตลอดหากได้รับการประกาศแจ้งเตือนการยกระดับในเรื่องดังกล่าว หากพบเห็นปัญหาการให้บริการ หรือปัญหาอื่น ๆ สามารถแจ้งไปยัง AOT Contact Center 1722 หรือ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. โทร 0 2535 1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend