ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563.

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง "ไพบูลย์" นั่ง กมธ.ปราบปรามทุจริต

15.6K 95
ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง ไพบูลย์ นั่ง กมธ.ปราบปรามทุจริต

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแทนตําแหน่งที่ว่าง ให้ "ไพบูลย์ นิติตะวัน" นั่งเก้าอี้ กมธ.แทน "ดล เหตระกูล"

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบแทนตําแหน่งที่ว่าง


ตามที่ได้มีประกาศสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้ง นายดล เหตระกูล เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ นั้น

เนื่องจาก นายดล เหตระกูล ได้พ้นจากกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เพราะลาออก และในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๑ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจําปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมเห็นชอบให้ตั้ง นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นกรรมาธิการแทน

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ชวน หลีกภัย

ประธานสภาผู้แทนราษฎร

อ่านประกาศฉบับเต็ม

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend