ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563.

"หลวงปู่คูณ" วัดหนองแวงพระอารามหลวงมรณภาพ

7.7K 53
หลวงปู่คูณ วัดหนองแวงพระอารามหลวงมรณภาพ

สิ้นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ "หลวงปู่คูณ" (หลวงปู่คูณ ขนติโก) เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่นพระนักพัฒนามรณภาพอย่างสงบอายุ 91 ปี 71 พรรษา จากภาวะปอดติดเชื้อ

เมื่อเวลา10.30น.วันที่20ก.พ.ที่กุฏิพระธรรมวิสุทธาจารย์(หลวงปู่คูณ ขนติโก)เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงจ.ขอนแก่นได้มีคณะศิษยานุศิษย์ได้เข้ามากราบไหว้สังขารหลวงปู่คูณอย่างเนืองแน่นพร้อมกับมีโรงทานให้รับประทานตลอดเวลาหลังจากที่หลวงปู่คูณได้เข้ารับการรักษาอาพาธด้วยภาวะมีน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอดด้านซ้ายและมีปอดอักเสบติดเชื้อเข้ารักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลขอนแก่นตั้งแต่ปลายปี2562ที่ผ่านมากระทั่งเมื่อเวลา04.00น.วันนี้คณะศิษยานุศิษย์นำหลวงปู่คูณออกมาจากโรงพยาบาลขอนแก่นเพื่อมาสิ้นอายุขัยที่กุฏิของท่าน


พระครูสุธีกิตติวรญาณผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเปิดเผยว่าหลวงปู่คูณอาพาธมาตั้งแต่ปลายปี2562ด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจปอดซึ่งหมอวินิจฉัยว่าภาวะปอดติดเชื้อและรักเข้ารักษาพยาบาลที่รพ.ขอนแก่นมาโดยตลอดก่อนที่ท่านจะมรณภาพได้เข้าไปรักษาตัวเองที่รพ.ขอนแก่นตั้งแต่ต้นปีเดือนมกราคม2563และท่านก็มรณภาพที่กุฏิของท่านในเวลา09.09น.วันที่20กุมภาพันธ์2563สิริอายุ91ปี14วัน71พรรษา

เบื้องต้นทางวัดหนองแวงพระอารามหลวงได้กำหนดการว่าตั้งศพหลวงปู่คูณบำเพ็ญกุศล7วันณพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน(พระธาตุ9ชั้น)วัดหนองแวงพระอารามหลวงซึ่งหลวงปู่คูณได้สร้างไว้ให้กับสาธุชนมาเคารพกราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนความพร้อมกำหนดพิธีการต่างๆคณะกรรมการของวัดจะกำหนดพิธีการและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยขอดำเนินพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหลวงปู่คูณและวันที่21ก.พ.เวลา16.00น.ที่พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชนจะมีพิธีสงฆ์น้ำพระราชทานหลวงปู่คูณเพื่อส่งศพ

สำหรับประวัติพระธรรมวิสุทธาจารย์(คูณขนฺติโกป.ธ.4)เจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงต.ในเมืองอ.เมืองจ.ขอนแก่นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9นามเดิมคูณสุมนเมธี(สุยอย)เกิดเมื่อวันที่20มกราคม2472 (โยมมารดาบอก27มกราคม2472)เป็นบุตรของนายลีสุยอยกับนางตาสุยอยภูมิลำเนาเดิมต.ท่าสองคอนอ.เมืองจ.มหาสารคามจบการศึกษาชั้นประถมปีที่4โรงเรียนบ้านท่าสองคอนมหาสารคามปีพ.ศ.2504สอบครูพิเศษมูล(พม.)อุปสมบท22พฤษภาคม2492ฉายาขนฺติโก

การศึกษาทางธรรมพ.ศ.2499เปรียญธรรม4ประโยคสำนักศาสนศึกษาวัดธาตุขอนแก่นพ.ศ.2497นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดสว่างวิจารณ์มหาสารคามพ.ศ.2553ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนการกุศลวัดหนองแวงขอนแก่น,เจ้าสำนักเรียนวัดหนองแวง(แผนกธรรม-บาลี),ผู้จัดการโรงเรียนวัดหนองแวงวิทยา(แผนกปริยัติสามัญ)เป็นผู้นำพุทธศาสนิกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน(พระธาตุ9ชั้น)วัดหนองแวงขอนแก่นมีความสนใจส่วนตัวด้านวิทยาการ,เทคโนโลยีสมัยใหม่และการทัศนศึกษารอบโลก

สมณศักดิ์พ.ศ. 2556เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่"พระธรรมวิสุทธาจารย์"พ.ศ. 2547เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่"พระเทพวงศาจารย์"พ.ศ. 2543เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่"พระราชปริยัติเมธี"พ.ศ. 2535เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่"พระวิสุทธิกิตติสาร"พ.ศ. 2513เป็นพระครูสัญญาบัตรที่"พระครูธรรมสารสุมณฑ์"

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend