ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563.

ศาลรธน.ชี้กม.ทำแท้งมีความผิดขัดรธน.ให้ปรับแก้

345 20
ศาลรธน.ชี้กม.ทำแท้งมีความผิดขัดรธน.ให้ปรับแก้

ศาลรธน.วินิจฉัย ป.อาญามาตรา 301 หญิงทำแท้งผิดกฎหมาย โทษจำคุก-ปรับ ขัดรธน. ส่วนมาตรา 305 แพทย์ทำแท้งเพราะมีอาการป่วย-ตั้งครรภ์เพราะถูกข่มขืน ไม่ขัดรธน. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปรับปรุงให้สอดรับกับสภาพการณ์


ศาลรัฐธรรมนูญ -19 ก.พ.63 ศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคำร้องกรณี น.ส.ศรีสมัย เชื้อชาติ ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 กรณีประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ซึ่งบัญญัติว่า หญิงใดทำให้ตนเอง หรือยอมให้ผู้อื่นทำให้ตนเองแท้งลูกต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นั้น ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 27, 28 หรือไม่ และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 305

ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าการกระทำความผิดในมาตรา 301 และ 302 เป็นการกระทำของนายแพทย์โดยจำเป็นต้องกระทำเนื่องจากสุขภาพของหญิงนั้น หรือหญิงมีครรภ์เนื่องจากการกระทำความผิดอาญา มาตรา 276,277,282,283,หรือ284 (ข่มขืนกระทำชำเรา ชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี อนาจาร ) ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 27,28,77 หรือไม่

ผลการพิจารณา โดยศาลได้นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือและลงมติ โดยมีผลว่า ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27,28 ส่วนประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 ไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 27,28,77 ส่วนประเด็นที่ว่าสมควรมีมาตรการปรับปรุงกฎหมายหรือไม่ อย่างไรนั้น ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 และ 305 สมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์

โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวอาศัยอำนาจตาม พรป.ว่าด้วย วิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา 74 กำหนดคำบังคับให้คำวินิจฉัยของศาลในส่วนที่วินิจฉัยว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนั้นมีผลเมื่อพ้น 360 วันนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์