ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2563.

ป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่า

64 7
ป้องกันพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่า

ที่ปรึกษา รมว. ทส. ยุทธพล เปิดงาน "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" เดินหน้าทำงานเชิงรุก หนุนการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาระยะยาว พร้อมความร่วมมือจากคนในพื้นที่ ในการเฝ้าระวังและงดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการลุกลามของไฟป่า

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เตรียมพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ระดมความร่วมมือจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาระยะยาว นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบนโยบายให้ทุกพื้นที่เสี่ยงภัยไฟป่าเตรียมหามาตรการป้องกันแก้ไข พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจลาดตระเวนพื้นที่คาดปีนี้ความถี่และความรุนแรงของปัญหาจะน้อยลง


ด้านนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนองนโยบาย เปิดงาน "วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" เดินหน้าแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมวันนี้ นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงาน"วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2563" ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี ว่า

เนื่องจาก ปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ยังคงเป็นปัญหาที่น่ากังวลและต้องเร่งแก้ไข อีกทั้ง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความเสี่ยง รวมถึงพื้นที่เกิดปัญหาซ้ำซาก อีกทั้ง ให้ทำงานเชิงรุก อย่ารอให้ปัญหาเกิดแล้วค่อยแก้ไข ทั้งนี้ ได้ขอให้ทุกพื้นที่เตรียมหามาตรการในการจัดการปัญหา เตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังพลในการปฏิบัติงานในพื้นที่ และกำหนดแผนลาดตระเวนโดยเฉพาะในพื้นที่เกิดเหตุซ้ำซาก

สำหรับการจัดงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สำหรับปีนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมมือกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อำเภอหนองหญ้าปล้อง มทบ. 15 สภ. หนองหญ้าปล้อง ส่วนราชการที่ร่วมดำเนินการ และพี่น้องประชาชนจิตอาสากว่า 500 คน สำหรับพื้นที่ดำเนินงาน ได้เลือกอำเภอหนองหญ้าปล้อง

ซึ่งครอบคุลมพื้นที่ทางตอนเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือ เป็น 1 ใน 2 อำเภอของจังหวัดที่ติดกับประเทศเมียนมาร์ มีการแบ่งเขตการปกครอง 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ และตำบลท่าตระคร้อ รวม 31 หมู่บ้าน เป็นสถานที่ดำเนินโครงการ "ผมขอเรียนยืนยันให้พี่น้องประชาชาชนได้เกิดความมั่นใจว่า ท่าน รมว.ทส.วราวุธ ห่วงใยต่อปัญหาหมอกควันไฟป่าในฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้เป็นอย่างยิ่ง ท่านได้มอบนโยบายอย่างชัดเจนให้กับทุกส่วนราชการในสังกัดทส.ได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและมีเอกภาพ เพราะฉนั้นจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความมือใส่ใจจากพี่น้องประชาชนที่จะร่วมกันป้องกันปัญหานี้ ในฤดูแล้งปีนี้ ได้ดีขึ้นกว่าปีก่อนๆ" นายยุทธพล กล่าว

ด้านนายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวเสริมว่า กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง ได้เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลในการลาดตระเวนในพื้นที่ป่าชายเลน พร้อมทั้ง อุปกรณ์เครื่องมือ ยานพาหนะ ในการดับไฟป่า รวมถึง การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่และชุมชนรอบพื้นที่ป่าชายเลน "ปัญหาไฟป่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในบางพื้นที่กลายเป็นพื้นที่เกิดปัญหาซ้ำซาก สาเหตุหลักก็มาจากกิจกรรมมนุษย์ทั้งสิ้น มาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐกำหนดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน เช่น 60 วันห้ามเผาป่า การสร้างแนวกันไฟป่า การระดมจิตอาสาในพื้นที่ เป็นต้น ซึ่งเป็นมาตรการที่ใช้ในทุกปี อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กอย่างยั่งยืน จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนในพื้นที่ ในการเฝ้าระวังและงดกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดการลุกลามของไฟป่า" ทั้งนี้ เมื่อพบเห็นไฟป่าควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที สามารถโทรสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง"

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์