ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563.

ราชกิจจาฯ ประกาศปลดนามสกุลดัง "จงสุทธนามณี" พ้นบุคคลล้มละลาย

1.4K 10
ราชกิจจาฯ ประกาศปลดนามสกุลดัง จงสุทธนามณี พ้นบุคคลล้มละลาย

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่องปลดจำเลยจากล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล. ๓๖๙๔/๒๕๕๗ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ ศาลล้มละลายกลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ความว่า

ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙ว่าศาลล้มละลายกลางได้พิพากษาให้ นางวิลัย จงสุทธนามณี จําเลย เป็นบุคคลล้มละลาย ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ นั้น


บัดนี้ ครบกําหนดระยะเวลา ๓ ปี นับแต่วันที่ศาลพิพากษาให้จําเลยเป็นบุคคลล้มละลายแล้ว จึงปลดให้ นางวิลัย จงสุทธนามณี ผู้ล้มละลาย จากการเป็นบุคคลล้มละลาย นับแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อุบลรัตน์ ดํารงกิจถาวร

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend