จากเหตุไฟไหม้ป่าและลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ บริเวณภูครั่งเสียหายประมาณ 100 ไร่ ทางราชการบูรณาการ จนท.รถดับเพลิงเข้สะกัดไปเกือบ 10 คัน ตลอด 24 ชม.

เกิดไฟไหม้ป่าที่ อ.ภูเรือ  เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ต่อเนื่องมาถึงวันนี้   เกิดลุกลามเข้าไปในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ บริเวณภูคั่งเป็นภูที่อยู่ติดกับอำเภอและเขตเทศบาลตำบลภูเรือ  ทำให้เกิดควันไฟคุ้มไปทั่วบริเวณ ส่งผลให้สภาพอากาศไม่มี ฝุ่นละออง หิมะดำหรือเขม่าควันไฟปลิวว่อน ทัศนวิสัยไม่ดี และทาง จนท.หน่วยงานป้องกันไฟป่าต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เสียหายแล้วกว่า 100  ไร่
เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 16  ก.พ.63   นายสำเร็จ  ภูแสนศรี   หน.อุทยานแห่งชาติภูเรือ  กล่าวว่า  สาเหตุที่สำคัญจาการเกิดไฟไหม้ป่านั้นเนื่องมาจากสภาพอากาศร้อน  ลมพัดแรง  ประกอบกับหลังจากเข้าสู่ฤดูแล้ง ทำให้เกษตรกรเกือบทุกพื้นที่ จุดไฟเพื่อเผาซากพืชในการทำการเกษตรและขยายพื้นที่ จนทำให้เกิดไฟป่า ลุกลามเข้าสู่ พื้นที่ภูเขาต่างๆ ในอำเภอภูเรือ และได้เกิดไฟป่าลุกลาม บนภูครั่งซึ่งเป็นภูเขาที่อยู่ติดกับตัวอำเภอภูเรือและเขตเทศบาลภูเรือ เริ่มลุกลามขยายวงกว้าง จนทำให้ควันไฟและเปลวไฟนั้น เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ไหม้กินพื้นที่ป่าภูครั่ง ไปแล้วประมาณ 100 ไร่  ทางสถานีควบคุมไฟป่าภูเรือและอุทยานฯภูเรือ  ต้องระดมสรรพกำลังออกไปทำการดับตลอด 24  ชม.

ไฟลามเข้าป่าสงวนเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือสูญ กว่า 100  ไร่

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูเรือ กล่าวอีกว่า  ส่วนของมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในอุทยานแห่งชาติภูเรืออย่างเข้มข้นมาโดยตลอด คือ  มาตรการบัญชาการเหตุการณ์  โดยการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า โดยมีนายอำเภอภูเรือเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ,มาตรการสร้างความตระหนัก โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม รีสอร์ท และสถานศึกษาเพื่อสร้างการตระหนักคิด และสร้างเครือข่ายในการป้องกันไฟป่า ,. มาตรการจิตอาสาประชารัฐป้องกันไฟป่า เช่น จัดจิตอาสาทำแนวกันไฟป่า จิตอาสาให้ความรู้ด้านไฟป่าแก่ชุมชน , ประสานผู้นำชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์จัดทำบัญชีผู้ที่เข้าเก็บหาของป่าในพื้นที่ เพื่อเป็นการป้องปราม  และ   ประชาสัมพันธ์ราษฎรที่มีพื้นที่ทำกินในพื้นที่ อช. และใกล้เคียง มีการทำแนวกันไฟรอบพื้นที่ทำการเกษตร และงดเผาในช่วงฤดูไฟป่า   ตรวจสอบความเสียหายของ อช. (พื้นที่ไฟไหม้ ไฟป่าประเมิน).สร้างขวัญและกำลังใจให้กับ จนท.ทุกท่าน ฟื้นฟู ระบบไฟฟ้า อินเตอร์เน็ต ประปา ทำความสะอาดบริเวณให้กลับมาให้บริการนักท่องเที่ยวได้.รายงานสถานการณ์   .ตรวจสุขภาพ จนท. ตามข้อห่วงใยของ รมต.ทส.  และ ออส. เนื่องจากเผชิญควันไฟอยู่หลายชั่วโมง
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่  16 ก.พ.63    นายประมวล  ชวนจิต เลขาธิการศูนย์เฉพาะกิจฯจ.เลย  กล่าวว่า การที่เกิดไฟไหม้ป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือ จุดไฟไหม้เริ่มจุดแรกบริเวณห้วยท่าวัด ท้องที่บ้านป่าจันตม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย  ไฟป่าเริ่มดับเวลา 10.35 น.วันนี้  พื้นที่เสียหายเริ่มต้น  20  ไร่ ไฟได้ลุกลามไปตามทางเดินป่าเป็นแนวยาว ประกอบกับมีลมกรรโชกแรง จึงได้ประสานหน่วยงานข้างเคียงสนธิกำลังร่วมกันดับไฟป่า ประกอบด้วย

ไฟลามเข้าป่าสงวนเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือสูญ กว่า 100  ไร่

เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าภูเรือ พร้อมยานพาหนะรถน้ำดับเพลิง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูเรือ พร้อมยานพาหนะรถน้ำดับเพลิง  เจ้าหน้าที่ อบต.ลาดค่าง พร้อมยานพาหนะรถน้ำดับเพลิง เจ้าหน้าที่ อบต.ปลาบ่า พร้อมยานพาหนะรถน้ำดับเพลิง  เจ้าหน้าที่เทศบาลภูเรือ พร้อมยานพาหนะรถน้ำดับเพลิง ๑ คัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอภูเรือ พร้อมยานพาหนะรถน้ำดับเพลิง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย สาขาด่านซ้าย พร้อมยานพาหนะรถน้ำดับเพลิง เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง   เจ้าหน้าที่ อบต.ท่าศาลา พร้อมยานพาหนะรถน้ำดับเพลิง  เจ้าหน้าที่ อบต.โคกงาม อ.ด่านซ้าย พร้อมยานพาหนะรถน้ำดับเพลิง
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลด่านซ้าย พร้อมยานพาหนะรถน้ำดับเพลิง หน่วยงานละ 1  คัน   รวมแล้ว ไฟยังไม่ดับสนิท พื้นที่ป่าเสียหายเบื้องต้นประมาณ ๑๐๐ ไร่ พื้นที่ป่าเสียหายแบ่งตามชนิดป่า เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าไผ่และป่าสนสามใบ สิ่งปลูกสร้างถูกไฟไหม้เสียหาย ร้านค้าของผู้ประกอบการอุทยานแห่งชาติภูเรือ เป็นร้านค้าแฝดติดกัน จำนวน 3 หลัง โรงพัสดุอุทยานแห่งชาติภูเรือ จำนวน 1 หลัง สาเหตุ จากการหาของป่าทั้งนี้  มีนายปิยะชาย ศรีบุรินทร์ รักษาราชการแทนนายอำเภอภูเรือ  และ นายโสภณ สุวรรณรัตน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้เดินทางมาให้คำแนะนำเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตลอดจนบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตัวเอง

ไฟลามเข้าป่าสงวนเขตอุทยานแห่งชาติภูเรือสูญ กว่า 100  ไร่


บุญชู  ศรีไตรภพ  จ.เลย