svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ แห่งแรกในนครศรีธรรมราช

13 กุมภาพันธ์ 2563
815

วันที่ 13 ก.พ.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เป็นประธานพิธีเปิด"คลินิกกัญชาทางการแพทย์" โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่ให้นำกัญชามาใช้ในการรักษาทางการแพทย์ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทางการแพทย์อย่างปลอดภัย อยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์

นายแพทย์ทรงเกียรติ เล็กตระกูล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  กล่าวว่า การเปิดคลินิกกัญชาเพื่อการรักษาโรคทางการแพทย์ จะทำให้ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีโอกาสเข้าถึงการใช้กัญชาเพื่อรักษาและควบคุมอาการของโรคได้อย่างปลอดภัย เป็นความหวังใหม่ของผู้ป่วย ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยมาตรฐานทางการแพทย์แผนปัจจุบัน

เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ แห่งแรกในนครศรีธรรมราช

เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ แห่งแรกในนครศรีธรรมราช

"โดยให้บริการผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้การใช้กัญชาทางการแพทย์ ได้แก่ บรรเทาอาการปวด ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดในระบบประสาท เช่น ปวดเสียวแปลบเหมือนไฟช๊อต แสบร้อน รู้สึกยิบ ๆ ชา ๆ (โดยต้องมีอาการปวดเรื้อรังมานานกว่า 3 เดือน  ที่รักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผล หรือใช้ยารักษามากว่า 2 กลุ่ม แล้วยังมีอาการอยู่) และเพิ่มคุณภาพชีวิตใน ผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย ที่มีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน เบื่ออาหาร นอนไม่หลับ ปวดที่ไม่ตอบสนองต่อยามาตรฐาน ที่ใช้ประคับประคองหรือบรรเทาอาการ (ทั้งนี้ขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์) โดยเปิดให้บริการในทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00น. -16.00น. ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก หมายเลข 3/8 ซึ่งมีทีมรักษาผ่านการอบรมหลักสูตรของกรมการแพทย์ ประกอบด้วยแพทย์และทันตแพทย์ 6  คน พยาบาลวิชาชีพ 6 คน และเภสัชกร 2"

เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ แห่งแรกในนครศรีธรรมราช

เปิดแล้ว ‘คลินิกกัญชาทางการแพทย์’ แห่งแรกในนครศรีธรรมราช