ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

สิระยันตรวจ! ป่าเเหว่งเมืองถลางต่อ

169 9
สิระยันตรวจ! ป่าเเหว่งเมืองถลางต่อ

นายสิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. พรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยว่า ตนได้รับหนังสือเรื่องความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงของจังหวัดภูเก็ต กรณีการก่อสร้างอาคารโครงการห้องชุด เดอะ พีค เรสซิเดนซ์ ของจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0017.1/18941 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง

กรณีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารชุดโครงการเดอะ พีค เรสซิเดนซ์ ของบริษัท กะตะบีช จำกัด ตั้งอยู่บนที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก) เลขที่ 1863 หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ว่ามีการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งตนลงไปตรวจพื้นที่เมื่อเดือนส.ค.ปีที่ผ่านมา

โดย หนังสือ ที่ ภก 0017.1/18941 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 จังหวัดภูเก็ตได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้วตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 3096/2562ลงวันที่ 16สิงหาคม 2562 หนังสือ ที่ ภก 0017.1/ ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 เรื่อง สรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ หนังสือที่ ภก 0017.1/ ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 สรุปการตรวจสอบข้อเท็จจริง ของคณะกรรมการตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 3096/2562 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2562ข้อเท็จจริงจากหนังสือรายงานผลการตรวจทั้ง 3 ฉบับ ตนขอสรุปความเห็น โครงการอาคารชุด เดอะ พีค เดนซ์เดนซ์ มีการดำเนินการโดยไม่ชอบตั้งแต่การที่เจ้าพนักงานที่ดินแก้ไขคำสั่งของตนเองและพิจารณาออกน.ส. 3 ก.เลขที่ 1863 ฯโดยไม่ชอบ และเมื่อศาลปกครองฯพิพากษาให้เพิกถอนโดยที่ยังไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆส่วนราชการที่มีอำนาจพิจารณาในเรื่องต่างๆอันเกี่ยวกับที่ดินก็ชอบที่จะต้องยึดถือตามคำพิพากษาก่อนว่าเป็นที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิไม่สามารถดำเนินการขออนุญาตใดๆตามกฎหมายที่กำหนดว่าต้องมีการดำเนินการบนที่ดินมีเอกสารสิทธิได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอาคารชุดซึ่งเนื่องจากมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับประชาชนผู้บริโภคที่ซื้ออาคารชุดดังกล่าวหากปรากฏว่าคดีถึงที่สุดไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำพิพากษา นอกจากนี้ยังไม่อาจอ้างว่าคดียังไม่ถึงที่สุดมาเป็นเหตุให้อนุญาตให้ทำการก่อสร้างต่อไปได้ด้วยเพราะกฎหมายเพียงแต่ให้รอการบังคับคดีไว้เท่านั้นไม่ได้ถือว่าคำพิพากษานั้นไม่มีผลผูกพันบังคับได้แต่อย่างใด การที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ทำการตรวจสอบแล้วมีความเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงการ เดอะ พีค เรสซิเดนซ์ ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ระเบียบและกฎหมายแล้วนั้นจึงไม่ชอบด้วยเหตุผลดังกล่าวมา และตนจะติดตามเรื่องนี้ต่อไปเพราะจะปล่อยนายทุนรุกทรัพยากรของชาติโดยที่มีข้าราชการบางส่วนไปร่วมมือไม่ได้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์