"ปภิสรร –สรัลรักษ์" ได้แชมป์ถ้วยพระราชทาน BBG Princess Cup

แบดมินตัน BBG Princess Cup 2020 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ที่แข่งกันมาตั้งแต่ 2-6 ก.พ. ได้แชมป์ถ้วยพระราชทานใน 4 รุ่น ชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 15 ปี ปภิสรร ไชยภาษี จากสโมสร พลสนะแบดมินตัน , หญิง คือ สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ จากบ้านทองหยอด , ชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 19 ปี แชมป์ ภูริธัช อารีย์ จากสโมสรทหารอากาศ ขณะที่หญิงเดี่ยว ได้แก่ ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร จากTriple V


ที่ สนามแบดมินตันพรหมลิขิต กรุงเทพฯ ได้มีการแข่งขันแบดมินตัน BBG Princess Cup 2020 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ชิงเงินรางวัลรวม 288,400 บาท จัดการแข่งขันระหว่าง 2 -6 กุมภาพันธ์ โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 510 คน จากจำนวน 89 สโมสร การแข่งขันแบดมินตันรายการนี้ ดำเนินการโดย สโมสรกีฬาบีบีจี (BBG : Bounce Be Good ) ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัท คิงเพาเวอร์, เจเล่, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล, บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท.จำกัด
สำหรับการแข่งขัน เป็นการเก็บคะแนนสะสม ในระดับ Level 3 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท คือ ชายเดี่ยว, ชายคู่, หญิงเดี่ยว, หญิงคู่ และ คู่ผสม ใน 5 รุ่น รุ่นอายุ คือ ไม่เกิน 11 ปี, 15 ปี, 19 ปี, รุ่นทั่วไป และ รุ่น Rookieสำหรับผลการแข่งขันในรอบสุดท้ายที่ได้รับถ้วยพระราชทานทั้ง 4 รุ่น ดังนี้ ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 15 ปี แชมป์คือ ปภิสรร ไชยภาษี จากสโมสร พลสนะแบดมินตัน ,ประเภทหญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 15 ปี แชมป์คือ สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ จากสโมสรบ้านทองหยอด, ประเภทชายเดี่ยว อายุไม่เกิน 19 ปี แชมป์คือ ภูริธัช อารีย์ จากสโมสรทหารอากาศ ขณะที่ประเภท หญิงเดี่ยว อายุไม่เกิน 19 ปี แชมป์คือ ธมนวรรณ นิธิอิทธิไกร จากสโมสร Triple V

ส่วนผลการแข่งขันประเภทอื่นๆ รุ่น Rookie ได้แก่ ชนะชัย กลิ่นแก้ว (อิสระ) , หญิงคู่ ศศิกานต์ ปิยวัชรวิจิตร และ พรณิชา สุวัฒโนดม (Spirit by Maneepong/BOYS CLUB) ชายคู่ สิรภพ ก๋งอุบล และ พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์ (BOYS CLUB) คู่ผสม สิริวิชญ์ โสทน และ พรณิชา สุวัฒโนดม (BOYS CLUB) หญิงคู่ ไม่เกิน 15 ปี นนทพร พานิช และ สรัลรักษ์ วิทิตศานต์ (บ้านทองหยอด) ชายคู่ ไม่เกิน 15 ปี เอกณัฏฐ์ กิจกวินโรจน์ และ จีรวัฒน์ เปาทอง (บ้านทองหยอด) คู่ผสม ไม่เกิน 15 ปี แทนคุณ เศรษฐประเสริฐ และ นนทพร พานิช (บ้านทองหยอด) หญิงคู่ ไม่เกิน 11 ปี จันทรัสม์ มารดากุล และ แพรพลอย สุทธิวรยานนท์ (UNITY&RAWIN/เทศบาลเมืองชลบุรี) ชายคู่ ไม่เกิน 11 ปี อัครินทร์ องค์วิศิษฐ์ และ ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ (ซาตี๋/เทศบาลเมืองท่าข้าม)

คู่ผสม ไม่เกิน 11 ปี ศุภวิชญ์ เพชรวารินทร์ และ ศาริสา จันทร์แพง (เทศบาลเมืองท่าข้าม) หญิงเดี่ยว ไม่เกิน 11 ปี ณธิดา บุระมาศ (บี จี สปอร์ต) ชายเดี่ยว ไม่เกิน 11 ปี วรดร สกุลปักษ์ (CR BADMINTON) คู่ผสม ปริญญวัฒน์ ทองน่วม และ ผไทมาส เหมือนวงศ์ (GRANULAR) หญิงคู่ทั่วไป ชญานิษฐ์ ฉลาดแฉลม กิตติภัค ดับทุกข์ (GRANULAR) ชายคู่ทั่วไป เมฆ ณรงค์ฤทธิ์ พงศกร ทองคำ (ตำรวจ/พรหมลิขิตแบดมินตัน) หญิงเดี่ยว นันทน์กาญจน์ เอี่ยมสะอาด เกษมศักดิ์ (Badminton Academy) ชายเดี่ยว ศรันย์ แจ่มศรี (บ้านทองหยอด)


เอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬา บีบีจี ให้สัมภาษณ์ว่า BBG Princess Cup 2020 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกซ้อม ได้แสดงออกถึงศักยภาพและเก็บประสบการณ์ด้านกีฬา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทักษะให้แพร่หลาย ในกลุ่มเยาวชนและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วน ที่สนับสนุนความสามารถเด็กและเยาวชนในสโมสรกีฬาบีบีจี ให้เกิดการพัฒนาตนเอง

คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ในฐานะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ช่วยให้เด็กและเยาวชน สนใจต่อกีฬามากขึ้นสามารถนำความรู้และประสบการณ์ จากกีฬาไปพัฒนาแนวคิด สร้างทัศนคติที่ดี มีจิตใจแข็งแกร่ง กีฬาช่วยปลูกฝังการทำงานร่วมกันเป็นทีม ความเสียสละ และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม กีฬาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจสำหรับเยาวชนที่เคยกระทำความผิด ช่วยให้เยาวชนเหล่านี้พัฒนาทักษะเชิงบวกในการใช้ชีวิต และสามารถกลับสู่สังคมได้อย่างสง่างาม และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีสุข โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ขอร่วมสนองพระปณิธานในการนี้ กับโครงการแห่งการสร้างแรงบันดาลใจ พัฒนาศักยภาพ และเปลี่ยนแปลงพฤตินิสัยของเด็กและเยาวชน