ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563.

เพิ่มบทบาท​ "อสม." เป็น "หมอประจำบ้าน"

591 1
เพิ่มบทบาท​ อสม. เป็น หมอประจำบ้าน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม "สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง" เพิ่มบทบาทเป็น อสม.หมอประจำบ้าน นำนโยบายสุขภาพสู่ประชาชน เป็นต้นแบบสุขภาพดี

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 63 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงานมหกรรม "สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง" โดยมีนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ผู้บริหารส่วนกลางและเขตสุขภาพที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกอำเภอ จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 4,000 คน 


นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนายกระดับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กว่า 1 ล้านคนทั่วประเทศ ให้เป็น อสม.หมอประจำบ้าน เป็นฟันเฟืองสำคัญขับเคลื่อนงานด้านสาธารณสุข นำนโยบายสุขภาพสู่ประชาชนเกิดเป็นรูปธรรม เช่น เป็นต้นแบบพฤติกรรมสุขภาพดี เน้นการสร้างสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ กินอาหารถูกสุขลักษณะ ลด หวาน มัน เค็ม ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ สร้างการมีส่วนร่วมให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ เป็นการ "ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง"

อสม. ถือเป็นกำลังสำคัญในการดูแลด้านสุขภาพประชาชนอย่างใกล้ชิด มีความเสียสละอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขได้พัฒนาระบบสวัสดิการและเพิ่มหลักประกันความมั่นคงให้กับ อสม.และครอบครัว โดยปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการรักษาพยาบาลให้อสม.ทุกคน ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษ และค่าอาหารพิเศษฟรี ส่วนบุคคลในครอบครัว อสม. เรียกเก็บเพียง 50% ของอัตราที่กำหนด นอกจากการรักษาพยาบาลแล้ว ได้มีการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌกส.อสม.)เพื่อช่วยเหลือ อสม.และครอบครัวเมื่ออสม.เสียชีวิต

"การลงพื้นที่ในวันนี้ทำให้เห็นพลังสามัคคีที่ยิ่งใหญ่ของ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และอสม.จังหวัดอ่างทอง ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ที่ช่วยกันดูแลสุขภาพชาวอ่างทองให้มีสุขภาพที่ดี และพร้อมเป็นต้นแบบในการส่งเสริมออกกำลังกาย" อนุทินกล่าว

ด้านนายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวว่า กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมจัดมหกรรม "สุขภาพดี วิถีคนอ่างทอง" ภายใต้ธีมงานในรูปแบบแสดงพลังอันแข็งแกร่งและยิ่งใหญ่ (Grand and Powerful) ของชาวอสม.จังหวัดอ่างทอง มุ่งหวังให้ อสม. เป็นแกนนำเครือข่ายจัดการปัญหาสุขภาพในครอบครัว ชุมชน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมไม่ให้เกิดโรคในพื้นที่ ส่งเสริมสุขภาพ ลดโรคเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาไทย สมุนไพร เพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ ได้จัดให้ความรู้กับอสม.ในเรื่องการป้องกันการควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ สุขภาพจิตไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ภูมิปัญญาไทย สมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ทางเลือก การใช้แอพพลิเคชั่นในการทดสอบความปลอดภัยอาหารและเครื่องสำอาง ส่งเสริม เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และกิจกรรมปล่อยคาราวานหน้าบ้านน่ามองร่วมกันสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ 7 อำเภอ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์