ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563.

กอช. รุกหนักกระจายฐานรากการออม 4 จังหวัดภาคอีสาน

66 4
กอช. รุกหนักกระจายฐานรากการออม 4 จังหวัดภาคอีสาน

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ลงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก กอช. ในระดับพื้นที่ และพบปะสมาชิกตามหมู่บ้านในจังหวัดนครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการออมเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ


นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า จากผลการดำเนินงานขับเคลื่อนส่งเสริมวินัยการออมในระดับพื้นที่ ภายใต้โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ที่ผ่านมา ส่งผลให้ในหลายจังหวัดมีจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นจากเป้าหมายกว่าร้อยละ 100 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อน พร้อมทั้งหน่วยงานท้องถิ่นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมผลักดันการส่งเสริมวินัยการออมกับ กอช. ให้เกิดผลสำเร็จขึ้นในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้มีเงินสวัสดิการและเงินบำนาญรายเดือนไว้ใช้ดำรงชีพในยามเกษียณหลังอายุ 60 ปี ทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพด้านการจัดสวัสดิการพื้นฐานของรัฐบาลที่จะนำไปสู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง ตามนโยบายและแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย และ กอช. ได้ร่วมกันวางทิศทางและกรอบการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายการส่งเสริมวินัยการออม ซึ่งเป็นแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 1 ใน 11 ด้าน ของการปฏิรูปประเทศที่ต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เพื่อสร้างความมั่นคงของผู้สูงวัยให้มีรายได้ที่พอเพียงเมื่อถึงวัยเกษียณ ซึ่งประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 โดยการลงพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสาน ในระดับพื้นที่ครั้งนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิก และพบปะสมาชิก กอช. ตามหมู่บ้านในจังหวัดนครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการออมครอบคลุมทุกหมู่บ้านทั่วประเทศ

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) กล่าวว่า กอช. เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศส่งเสริมให้ประชาชนแรงงานนอกระบบที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญใดๆ จากรัฐ ได้มีเงินออมไว้ใช้ในยามเกษียณให้กับตนเองและครอบครัว ทั้งนี้การลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากสมาชิก กอช. ในระดับพื้นที่ และพบปะสมาชิก กอช. ใน 5 หมู่บ้าน ของ 4 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ หมู่ที่ 7 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม, หมู่ที่ 2 ต.บ้านโคก อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร, หมู่ที่ 12 ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร, หมู่ที่ 4 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ และหมู่ที่ 10 ตำบลค้อน้อย อำเภอ สำโรง จ.อุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้ และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจาก กอช. ทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และความเข้าใจการออมเงินกับ กอช. เพื่อพัฒนาระบบบริการให้สมาชิก กอช. และประชาชนได้เข้าถึงการออมเพิ่มมากขึ้นครอบคลุมทั่วประเทศ

"สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสมาชิก กอช. ที่มีอายุระหว่าง 15 60 ปี เป็นแรงงานนอกระบบ แรงงานอิสระ นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ที่ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, มาตรา 39, มาตรา 40 ทางเลือก 2, มาตรา 40 ทางเลือก 3 ไม่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และไม่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จะได้รับสิทธิเติมเต็มเงินออมหลังเกษียณเป็นรายเดือน เพื่อตอบโจทย์ความมั่นคงทางการเงิน

ทั้งนี้ กอช. ยังมีช่องทางอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกและผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน "กอช" เพื่อสมัครสมาชิก ดูข้อมูลบัญชีเงินออม และใช้ตรวจสอบสิทธิการสมัครสมาชิกได้ทั้งระบบ iOS และ Android หรือที่ www.nsf.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม 02-049-9000 ทั้งนี้ ติดต่อสมัครสมาชิกและรับบริการอื่นๆ ของ กอช. ได้ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน หรือธนาคารของรัฐ ทั้ง 4 แห่ง ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ในวันและเวลาทำการของธนาคาร รวมทั้งเคาน์เตอร์เซอร์วิส ตู้บุญเติม และเทสโก้โลตัสทั่วประเทศ"

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์