ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563.

เปิดแล้ว ซอง3 ซีพี ประกาศผล มี.ค.63

733 4
เปิดแล้ว ซอง3 ซีพี ประกาศผล มี.ค.63

คณะกรรมการคัดเลือกฯเปิดเอกสารข้อเสนอซอง3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วมบริษัทธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออกแล้วเสร็จเรียบร้อย เดินหน้าตรวจสอบรายละเอียดข้อเสนอราคาทั้ง 3 กลุ่มผู้ประมูล โดยเฉพาะสมมติฐานและการประมาณการณ์ทางการเงิน คาดประกาศผลผู้ชนะภายในเดือนมีนาคมนี้


วันนี้(17 มกราคม 2563) พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือและประธานคณะกรรมการ คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุน โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก แถลงว่า ตามที่ คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีหนังสือแจ้งผลการประเมินข้อเสนอของที่ 2 (ข้อเสนอด้านเทคนิค) และเชิญกลุ่ม กิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร เข้าร่วมการเปิดเอกสารข้อเสนอของที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) และได้เชิญผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 1 กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส และผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ 2 กลุ่ม Grand Consortium ซึ่งได้ทําการเปิดเอกสารของที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ไปแล้ว เข้าร่วมการเปิดซองข้อเสนอด้วย เพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายนั้น ในวันนี้ เอกชนผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย ได้ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมการเปิด เอกสารข้อเสนอของที่ 3 ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร อย่างพร้อมเพรียง

โดยการดําเนินการเปิดเอกสารข้อเสนอของที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัทธนโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร ในวันนี้ เป็นการดําเนินการที่สืบเนื่องจากที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคําพิพากษาให้เพิกถอนมติ ของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ในส่วนที่ปฏิเสธไม่รับข้อเสนอกล่องที่ 6 และกล่องที่ 9 ของกลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จํากัด และพันธมิตร โดยทุกขั้นตอน คณะกรรมการคัดเลือกฯ ดําเนินการด้วยความรัดกุม โปร่งใส เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในเอกสารการคัดเลือกเอกชน และเป็นธรรมต่อผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย ซึ่งในการเปิดเอกสาร ข้อเสนอซองดังกล่าวมีผู้แทนคณะกรรมการคัดเลือกฯ ผู้แทนคณะทํางานฯ ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนสํานักงาน คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ที่ปรึกษา และผู้สังเกตการณ์อิสระจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เข้าสังเกตการณ์ รวมทั้งได้มีการบันทึกภาพนิ่ง ภาพวิดีโอ และกล้องวงจรปิด เพื่อให้เกิดความ โปร่งใสตลอดกระบวนการ

ทั้งนี้ กระบวนการต่อจากนี้ คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสารข้อเสนอของที่ 3 (ข้อเสนอด้านราคา) ของผู้ยื่นข้อเสนอทั้ง 3 ราย หากถูกต้องตามหลักเกณฑ์และข้อกําหนดของเอกสารการคัดเลือก เอกชนร่วมลงทุน คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะทําการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดของข้อเสนอด้านราคา เช่น สมมติฐานและการประมาณการณ์ทางการเงิน เพื่อให้ได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุดแก่ภาครัฐ นําไปสู่ การจัดทําร่างสัญญาและรายละเอียดทางเทคนิคเพื่อประกอบสัญญาต่อไป โดยคาดว่าจะประกาศผลการคัดเลือก ได้ภายในเดือนมีนาคม 2563

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์