ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลุงป้อม ส่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ลพบุรี

279 14
ลุงป้อม ส่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ที่ลพบุรี

รองนายกรัฐมนตรี ส่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ.ลพบุรี พร้อมทั้งประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอของบประมาณ จำนวน 10 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำ การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขุดลอกฝาย และคลองส่งน้ำ การปรับปรุงถนนเพื่อการคมนาคมขนส่งพืชการเกษตร และการเดินทางของนักเรียน รวมทั้งประชาชนในท้องที่จังหวัดลพบุรี ทั่วทุกอำเภอ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ พล.อ.สุชาติ ผ่องพุฒิหัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่ 1นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจสำนักนายกรัฐมนตรี  และ นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล คณะทำงานฯ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนสำหรับงบกำกับภูมิภาคของท่านรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ)ในท้องที่จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนงบประมาณจำเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์สุขและความสะดวกสบายให้กับประชาชน พร้อมทั้งพิจารณางบประมาณเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กำลังส่งผลในขณะนี้

โดยคณะทำงานได้ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอของบประมาณจำนวน 10 โครงการ ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมีนายผดุงศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพัฒน์ฯกรมชลประทาน มหาดไทย กรมทรัพยากรน้ำ กรมทรัพยากรน้ำดาลร่วมพิจารณาและให้ข้อมูลและความเห็นที่หลากหลายเพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองต่อไป


จากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการขุดลอกคลองส่งน้ำหมู่ 5 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม และโครงการขุดลอกหน้าฝายบ้านหนองช้างหล่ม หมู่ 3ต.เขาน้อย อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี ซึ่งจะดำเนินการเป็น 2ช่วง คือ

- ช่วงที่ 1ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 20 เมตร ยาว 400เมตร ก้นคลองกว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 2.5เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลบ.ม.

- ช่วงที่ 2ขุดลอกคลอง ปากคลองกว้าง 15 เมตร ยาว 1,600เมตร ก้นคลองกว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 3เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 38,400ลบ.ม.

ทั้งนี้ โครงการต่างๆที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่วนใหญ่โครงการเกี่ยวกับแหล่งน้ำการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขุดลอกฝาย และคลองส่งน้ำการปรับปรุงถนนเพื่อการคมนาคมขนส่งพืชการเกษตร และการเดินทางของนักเรียนรวมทั้งประชาชนในท้องที่จังหวัดลพบุรี ทั่วทุกอำเภอ เพื่อความสุขของประชาชน

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์