ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รัฐบาลชวนร่วม "เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ฉลอง ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก"

717 116
รัฐบาลชวนร่วม เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ฉลอง ๑๕๐ ปีชาตกาล หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก

รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม กรมการศาสนา ขอเชิญร่วม "เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ 15 นาที ในวันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 18.15 น. พร้อมใจกันเฉลิมฉลอง ๑๕๐ ปีชาตกาลหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ณ วัด/สถานที่ใกล้บ้าน ร่วมเป็นหนึ่งในสมาธิ เพื่อสันติภาพ รวมใจคนทั้งโลก

สำหรับ ชีวประวัติ หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เดิมท่านชื่อ เด็กชาย มั่น แก่นแก้ว บิดามารดาชื่อ นายคำด้วง-นางจันทร์ แก่นแก้ว เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๔๑๓ ปีมะเมีย ณ บ้านคำบง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีพี่น้องทั้งหมด ๙ คน บิดามารดานับถือศาสนาพุทธ เริ่มสู่ร่มกาสาวพัสตร์ด้วยการบวชเณรอายุ ๑๕ ปี จากนั้นได้สึกเพื่อช่วยงานที่บ้านตามคำขอของบิดา

ต่อมา ท่านได้บรรพชาอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุ ณ วัดศรีทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ ๑๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๔๓๖ เมื่ออายุได้ ๒๒ ปี ได้ฉายาว่า "ภูริทตฺโต" หลังอุปสมบทท่านได้ศึกษาในฝ่ายวิปัสสนากรรมฐาน (ธรรมยุต) กับท่านพระอาจารย์เสาร์ กนฺตสีโล ณ วัดเลียบ จังหวัดอุบลราชธานี และได้ศึกษาพระปริยัติธรรม ณ วัดปทุมวนาราม อบรมกับท่านเจ้าคุณอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจนฺโท) วัดบรมนิวาส

หลังจากนั้นท่านได้ออกฝึกปฏิบัติ "ธุดงคกรรมฐาน" ด้วยองค์ท่านเองตามลำพัง โดยธุดงค์ไปตามสถานที่ที่เป็นป่าเขา ถ้ำ เงื้อมผา ทางภาคเหนือ ภาคอีสาน บางครั้งท่านก็ธุดงค์ไปยังประเทศพม่า ลาว หลวงพระบาง เป็นต้น ซึ่งในระหว่างธุดงค์ไปนั้น ก็มีคณะศิษยานุศิษย์ที่เลื่อมใสในข้อวัตรปฏิบัติขององค์ท่านได้ติดตามไปแบบห่างๆด้วย จนต่อมาพระสงฆ์เหล่านั้นได้เจริญงอกงามในธรรม จนกลายเป็นพระเกจิอาจารย์องค์สำคัญๆในเมืองไทย เป็นที่เคารพสักการะของพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากมาย

องค์ท่านอยู่ตามป่าเขาตลอด ๕๗ ปีของการบรรพชา ในช่วงระยะ ๕ ปีที่ย่างเข้าวัยชรา จึงได้พำนักเป็นหลักแหล่ง ณ วัดป่าหนองผือนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ซึ่งช่วงนั้นท่านได้สั่งสอนอบรมศิษยานุศิษย์เป็นจำนวนมาก ชื่อเสียงล่ำลือไปทั่วมีประชาชนนับถือทั่วประเทศ จนกระทั่งท่านอาพาธหนักเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ และท่านได้มรณภาพลงอย่างสงบ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๒ เวลา ๐๒ : ๒๓ น. คณะศิษย์ได้ร่วมจัดงานประชุมเพลิงท่าน ณ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๙๓ สิริรวมอายุได้ ๘๐ ปี

สำหรับการจัดกิจกรรม "เจริญสมาธิภาวนา สู่สันติภาพ ๑๕ นาที ถวายอาจาริยบูชา ๑๕๐ ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต บุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ" ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๑๕ น. ๑๘.๓๐ น. ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ และน้อมนำหลักคำสอน วิธีปฏิบัติสมาธิ ของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ปลุกกระแสการปฏิบัติสมาธิให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ รวมถึงเพื่อใช้ การปฏิบัติสมาธิ เป็นแนวทางให้เกิดความสงบภายในใจ แผ่ขยายให้เกิดสันติภาพในสังคม ประเทศ ภูมิภาค และประชาคมโลก ทั้งนี้ ในส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร กำหนดศูนย์กลางการจัดกิจกรรม ในหลายสถานที่ ได้แก่ วัดปทุมนาราม วัดธรรมมงคล วัดบรมนิวาส วัดพุทธบูชา วัดนายโรง ธรรมสถานหลวงวิเศษสาครฤทธิ์ โรงพยาบาลศิริราช รวมถึง วัด/สถานที่ใกล้บ้าน ร่วมเป็นหนึ่งในสมาธิ เพื่อสันติภาพ รวมใจคนทั้งโลก

ขอบคุณข้อมูล และศึกษาเรื่องราวหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เพิ่มเติมได้ที่ http://www.luangpumun.dra.go.th/


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์