ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563.

ซ้อมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตร.

731 17
ซ้อมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร-ตร.

กองทัพไทย จัดการซักซ้อมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ขณะที่ประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีฯ ได้ ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 15.50 น. เป็นต้นไป ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

การซักซ้อมพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และวันกองทัพไทย ณ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรีนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่ 10 ที่ทหาร ตำรวจทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกัน 


เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี ความสามารถ ความเข้มแข็ง และความพร้อมเพรียงของเหล่าทัพ และเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็น "องค์จอมทัพไทย"สำหรับการจัดกำลังสวนสนามฯ ในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 10 กรม 39 กองพัน 6,812 นาย ประกอบด้วย- กรมเดินเท้าสวนสนาม จำนวน 7 กรม กรมละ 4 กองพัน รวม 28 กองพัน- กรมวิ่งสวนสนาม จำนวน 1 กรม 4 กองพัน- กองพันทหารม้ารักษาพระองค์ จำนวน 1 กองพัน- กรมยานยนต์ จำนวน 2 กรม กรมละ 3 กองพัน รวม 6 กองพันนอกจากนี้ ยังได้จัดกำลังทางอากาศ จำนวน 37 เครื่อง ประกอบด้วยหมู่บิน AU-23 จำนวน 3 เครื่อง ทำการบินปล่อยควันสีรูปธงชาติ ตามด้วยหมู่บินเฮลิคอปเตอร์ 4 เหล่าทัพ ทำการบินแบบหมู่ 6 และหมู่ 9 พร้อมด้วยหมู่เครื่องบินรบ ทำการบินแบบหมู่ 9 และหมู่ 10การจัดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร ตำรวจ 

ในครั้งนี้ กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จะได้เปล่งเสียงถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์อย่างพร้อมเพรียงทั่วประเทศ แสดงถึงความเป็นปึกแผ่นในการผนึกกำลังของทหาร ตำรวจ เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับประชาชน สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณครั้งนี้ได้ ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคมนี้ ตั้งแต่เวลา 15.50 น. เป็นต้นไป ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและรับฟังการถ่ายทอดเสียงได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์