ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เป็นแหล่งเรียนรู้

807 18
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานเปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เป็นแหล่งเรียนรู้

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเป็นประธาน เปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ.ภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์รักษาสัตว์ทะเลหายากและแหล่งเรียนรู้ของประชาชน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ. ภูเก็ต อย่างเป็นทางการโดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธาน โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพรบุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงฯรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจในพื้นที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวว่าประเทศไทยมีโรงพยาบาลหรือศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ไม่มากนัก อีกทั้ง อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการช่วยเหลือสัตว์แต่ละชนิดก็มีความเฉพาะสัตว์หลายชนิดไม่สามารถรักษาได้ หรืออาจจะรักษาได้ไม่ทันท่วงทียิ่งหากเป็นสัตว์ทะเลหายากที่เหลือจำนวนไม่มากนักเราคงต้องทำทุกวิถีทางที่จะรักษาไว้ให้ได้ "ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร"จ. ภูเก็ต จึงถูกดำริขึ้น นับเป็นศูนย์รักษาและอนุบาลสัตว์ทะเลหายากที่เจ็บป่วยหรือได้รับอันตรายจากเหตุต่าง ๆ โดยมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษารวมถึงทีมสัตวแพทย์และสถานพักรักษาสัตว์ทะเลหายากต่าง ๆ


นอกจากนี้นับเป็นโชคดีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาที่ทรงสนพระทัยและทรงห่วงใยสัตว์ทะเลหายากทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเล และพะยูนเป็นต้น ทรงรับ "น้องมาเรียมไว้ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และทรงพระราชทานชื่อ "ยามีล"พะยูนน้อยเพศผู้ ที่ถูกพบในพื้นที่ จ. กระบี่ และได้รับการอนุบาลไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันจ. ภูเก็ต และในวันนี้ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นประธานเปิด "ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร"พร้อมเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ เยี่ยมชมภายในอาคารและการดำเนินงานของศูนย์ฯและทรงปล่อยเต่าทะเล จำนวน 2 ตัว ลงสู่ทะเล  อย่างไรก็ตามกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานของศูนย์ให้มีความสมบูรณ์และสามารถช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไปทั้งนี้ ตนได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเร่งขยายผลการดำเนินงานภายในศูนย์แห่งนี้และหากเป็นไปได้จะให้เปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่อื่น ๆเพื่อจะได้รักษาทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศให้สมบูรณ์และยั่งยืน ต่อไปด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเสริมว่า การก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เริ่มก่อสร้างในปี 2561 สมัยตนยังดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ทะเลทุกชนิด รวมถึงสัตว์ทะเลหายากโดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาในการเสด็จเป็นองค์ประธานทรงวางศิลาฤกษ์ และพระราชทานนามอาคารว่า "ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารอย่างไรก็ตามตนได้สั่งการไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เตรียมนำแนวนโยบายของนายวราวุธศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปต่อยอดในการเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากแห่งนี้ให้สามารถช่วยชีวิตสัตว์ทะเลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์และให้สามารถรองรับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากได้มากยิ่งขึ้น


นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่าศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธารตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตำบลวิชิตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,359ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารหลัก 2 อาคาร ได้แก่ อาคารแรกเป็นส่วนรับและพักฟื้นสัตว์ทะเลที่ป่วย ประกอบด้วย บ่อสำหรับรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากที่เลี้ยงลูกด้วยนมบ่อสำหรับการรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นและสัตว์ป่วยบ่อสำหรับฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ทะเลหายากที่ยังไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้และอาคารปฏิบัติการ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค ตรวจเลือดเนื้อเยื่อ และฉายรังสี การจัดทำระบบจัดการน้ำ และพื้นที่ผ่าชันสูตรซากสัตว์ทะเลหายากพร้อมระบบฆ่าเชื้อและจัดการปฏิกูลห้องสำนักงาน และห้องอเนกประสงค์ ซึ่งดำเนินการโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 119,618,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตาม หลังจากพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการแล้วจะเริ่มย้ายสัตว์มารักษาและอนุบาลภายในศูนย์และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้รวมทั้งจะขยายเพิ่มส่วนแสดงนิทรรศการและส่วนช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากเพื่อให้ได้มาตรฐานและให้ประโยชน์แก่ประชาชนและผู้สนใจคาดว่าจะสามารถรองรับผู้สนใจได้กว่า 150,000 คนต่อปี "นายโสภณ ทองดี กล่าวในที่สุด"

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์