ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

เปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร

596 14
เปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธาน เปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ. ภูเก็ต เพื่อเป็นศูนย์รักษาสัตว์ทะเลหายากและแหล่งเรียนรู้ของประชาชน

วันที่ 28 ธันวาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จ. ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จพระดำเนินเป็นองค์ประธาน

โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ในสังกัดกระทรวงฯ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจในพื้นที่ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ ณ ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

นายวราวุธ ศิลปอาชากล่าวว่า ประเทศไทยมีโรงพยาบาลหรือศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ไม่มากนัก อีกทั้ง อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการช่วยเหลือสัตว์แต่ละชนิด ก็มีความเฉพาะ สัตว์หลายชนิดไม่สามารถรักษาได้ หรืออาจจะรักษาได้ไม่ทันท่วงที ยิ่งหากเป็นสัตว์ทะเลหายากที่เหลือจำนวนไม่มากนัก เราคงต้องทำทุกวิถีทางที่จะรักษาไว้ให้ได้ "ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร" จ. ภูเก็ต จึงถูกดำริขึ้น นับเป็นศูนย์รักษาและอนุบาลสัตว์ทะเลหายากที่เจ็บป่วย หรือได้รับอันตรายจากเหตุต่าง ๆ โดยมีเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการรักษา รวมถึงทีมสัตวแพทย์และสถานพักรักษาสัตว์ทะเลหายากต่าง ๆ นอกจากนี้ นับเป็นโชคดีที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังได้รับพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงสนพระทัยและทรงห่วงใยสัตว์ทะเลหายากทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นเต่าทะเล และพะยูน เป็นต้น ทรงรับ "น้องมาเรียม" ไว้ในโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และทรงพระราชทานชื่อ "ยามีล" พะยูนน้อยเพศผู้ ที่ถูกพบในพื้นที่ จ. กระบี่ และได้รับการอนุบาลไว้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน จ. ภูเก็ต และในวันนี้ ทรงพระกรุณาเสด็จเป็นประธานเปิด "ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร"

พร้อมเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ เยี่ยมชมภายในอาคารและการดำเนินงานของศูนย์ฯ และทรงปล่อยเต่าทะเล จำนวน 2 ตัว ลงสู่ทะเล ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเสริมว่า การก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร เริ่มก่อสร้างในปี 2561 สมัยตนยังดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยชีวิตสัตว์ทะเลทุกชนิด รวมถึงสัตว์ทะเลหายาก โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการเสด็จเป็นองค์ประธานทรงวางศิลาฤกษ์ และพระราชทานนามอาคารว่า "ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร" อย่างไรก็ตาม ตนได้สั่งการไปยังกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้เตรียมนำแนวนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปต่อยอดในการเสริมสร้างศักยภาพของศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากแห่งนี้ ให้สามารถช่วยชีวิตสัตว์ทะเลได้อย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และให้สามารถรองรับการช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากได้มากยิ่งขึ้น

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีพื้นที่ใช้สอยรวม 2,359 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารหลัก 2 อาคาร ได้แก่ อาคารแรก เป็นส่วนรับและพักฟื้นสัตว์ทะเลที่ป่วย ประกอบด้วย บ่อสำหรับรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากที่เลี้ยงลูกด้วยนม บ่อสำหรับการรักษาพยาบาลสัตว์ทะเลหายากเกยตื้นและสัตว์ป่วย บ่อสำหรับฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ทะเลหายากที่ยังไม่สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติได้ และอาคารปฏิบัติการ ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค ตรวจเลือด เนื้อเยื่อ และฉายรังสี การจัดทำระบบจัดการน้ำ และพื้นที่ผ่าชันสูตรซากสัตว์ทะเลหายากพร้อมระบบฆ่าเชื้อและจัดการปฏิกูล ห้องสำนักงาน และห้องอเนกประสงค์

ซึ่งดำเนินการโดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 119,618,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 อย่างไรก็ตาม หลังจากพิธีเปิดศูนย์ฯ อย่างเป็นทางการแล้ว จะเริ่มย้ายสัตว์มารักษาและอนุบาลภายในศูนย์ และจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาหาความรู้ รวมทั้งจะขยายเพิ่มส่วนแสดงนิทรรศการและส่วนช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายาก เพื่อให้ได้มาตรฐานและให้ประโยชน์แก่ประชาชน และผู้สนใจ คาดว่าจะสามารถรองรับผู้สนใจได้กว่า 150,000 คนต่อปี "นายโสภณ ทองดี กล่าวในที่สุด"


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์