ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"กกต." แจง จนท.ตั้งธง ส.ส. พปชร. บนโต๊ะทำงาน

66 0
กกต. แจง จนท.ตั้งธง ส.ส. พปชร. บนโต๊ะทำงาน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งชี้แจงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งซ่อมจังหวัดขอนแก่นเมื่อวานที่ผ่านมา ทั้งเหตุการณ์ธงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 2 ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานของพนักงานสืบสวนและไต่สวน เหตุการณ์กำนันตำบลบ้านเม็ง ซึ่งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ถูกกล่าวหาว่าลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งไม่เป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดย กกต. ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกเหตุการณ์แล้ว

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งออกข่าวแจกชี้แจงเหตุการณ์ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือการร้องเรียนระหว่างการออกเสียงลงคะแนน ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 แทนตำแหน่งที่ว่าง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 โดยสำนักงาน กกต. ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ดังนี้

1. กรณีธงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง หมายเลข 2 ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานของพนักงานสืบสวนและไต่สวน เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 พนักงานสืบสวนและไต่สวนของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้เข้าสังเกตการณ์การปราศรัยหาเสียงเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐ ที่โรงเรียนหนองเรือ อำเภอเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น พนักงานสืบสวนและไต่สวนจึงได้นำธงโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งที่ได้รับแจกมาเพื่อประกอบการรายงานการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้บังคับบัญชาและใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้ง โดยมิได้กระทำการเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร อันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมแต่อย่างใด ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นได้แจ้งให้พนักงานสืบสวนและไต่สวนใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว

2. กรณีกำนันตำบลบ้านเม็ง ซึ่งเป็นกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ถูกกล่าวหาว่าลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งไม่เป็นไปตามเจตนาของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ตัวแทนของพรรคเพื่อไทยได้มายื่นคำร้องในกรณีดังกล่าวต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นแล้ว ซึ่งจะได้ดำเนินการสืบสวนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ. 2561 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต่อไป

กรณีที่ 3. คือกรณีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งถูกกล่าวหาว่ายืนคุมเชิงดูผู้มีสิทธิเลือกตั้งขณะลงคะแนนในคูหา จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นพบว่าตามบันทึกเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเข้าช่วยอำนวยความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้สูงอายุด้วยการนำผู้สูงอายุเข้าคูหาออกเสียงลงคะแนนและคลี่บัตรเลือกตั้งเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งได้ซึ่งกรณีนี้อยู่ระหว่างการตรวจมูลกรณีหากมีมูลจะได้ดำเนินการสืบสวน ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 ต่อไป

4. กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งฉีกบัตรเลือกตั้ง จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ความว่าเมื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้สูงอายุนำบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งแล้วใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้ง แต่ไม่สามารถหย่อนลงในหีบบัตรเลือกตั้งได้ เพราะพับบัตรเลือกตั้งไม่สนิท จึงดึงบัตรเลือกตั้งฉบับดังกล่าวกลับมาพับให้สนิทเป็นผลให้เกิดรอยฉีกขาด ในขณะพับบัตรเลือกตั้ง โดยได้หย่อนบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในสภาพฉีกขาดแล้วลงในหีบบัตรเลือกตั้ง ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้สูงอายุจึงมิได้จงใจกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บัตรชำรุดหรือเสียหายแต่อย่างใด กรณีนี้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้บันทึกเหตุการณ์ไว้ในสมุดบันทึกเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งแล้ว และในการนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้วินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งที่มีรอยฉีกขาดดังกล่าวเป็นบัตรเสีย และแยกบัตรเสียดังกล่าวออกไว้ต่างหากมิได้นับบัตรเสียเป็นคะแนน


เรื่องโดย ชลธิชา รอดกันภัย | ภาพโดย ชลธิชา รอดกันภัย
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend