ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ประวิตร เยือนลาว ประชุม GBC ย้ำคุมเข้มยาเสพติด-คนไม่ดี

260 4
ประวิตร เยือนลาว ประชุม GBC ย้ำคุมเข้มยาเสพติด-คนไม่ดี

พลเอก ประวิตร เยือน สสป.ลาว ประชุม GBC ไทย-ลาว ม่วนชื่น ย้ำ ร่วมคุมเข้มสกัดกั้นยาเสพติด ดูแลคนไม่ดี ที่เป็นภัยต่อความมั่นของสองประเทศ และยกระดับความเป็นอยู่ร่วมกัน

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการะทรวงกลาโหม นำคณะผู้บัญชาการทหารบก ผู้แทนเหล่าทัพ และหน่วยงานความมั่นคง เดินทางไปร่วมประชุม คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว(GBC) ครั้งที่ 26 ที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว โดยได้เข้าเยี่ยมคำนับ พันเอก บุนยัง วอละจิด ประธานประเทศ สปป.ลาว และพบหารือกับ พลเอก จันสะหมอน จันยาลาด รัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว ทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์ที่แนบแน่นใกล้ชิดจนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และย้ำเจตนารมณ์ร่วมที่มุ่งส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยเฉพาะความร่วมมือกันลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยร่วมกันทางลำน้ำ ความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับพื้นที่ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความร่วมมือด้านก่อการร้ายและอาชญกรรมข้ามชาติ ความร่วมมือในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟข้ามแดน รวมทั้งการลักลอบข้ามแดนและสินค้าผิดกฎหมายพลเอก จันสะหมอน ได้ย้ำถึงความตั้งใจในการแก้ปัญหายาเสพติดในทุกระดับพื้นที่ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทั้งสองประเทศ ที่มอบหมายให้กองทัพจัดคณะทำงานร่วมกันทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากดินแดนของสองประเทศ พร้อมทั้งขอให้ร่วมกันดูแลคนไม่ดี ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ไทย-ลาว อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ด้าน พลเอก ประวิตร กล่าวแสดงขอบคุณ พลเอก จันสะหมอน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีไมตรีจิต โดยย้ำความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดและสนับสนุนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น พร้อมยืนยันถึงความพร้อมของไทยในการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานด้านการแพทย์และสนับสนุนการศึกษาทางทหารในทุกระดับ ทั้งนี้ไทยยินดีเป็นเจ้าภาพสนับสนุนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย-ลาว (19 ธ.ค.63) จากนั้น พลเอก ประวิตร และ พลเอก จันสะหมอน เป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย-ลาว (GBC) ครั้งที่ 26 โดยเห็นชอบร่วมกันให้มีการพบปะและประชุมระหว่าง ผบ.ทสส. ทั้งสองประเทศต่อเนื่องทุกปี เพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆของกองทัพทั้งสอง พร้อมเน้นย้ำให้ความสำคัญกำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนร่วมกันทุกปี และสนับสนุนให้มีการประสานการทำงานร่วมกันในทุกระดับ ทุกจังหวัดและทุกแขวง พร้อมทั้งเห็นชอบให้เพิ่มความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการจัดระเบียบชายแดน เพื่อป้องกัน สกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า ผู้ลักลอบเข้าเมืองและแรงงานผิดกฎหมาย การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และบุคคลสองสัญชาติ การก่อการร้าย รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงตามพื้นที่ของตนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ภาพรวมการประชุมฯ ประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างดี โดยถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือกันดูแลปกป้องผลประโยชน์ชายแดนทั้งสองประเทศที่เป็นรูปธรรม บนความเชื่อมั่น ความไว้ใจกันของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ เพื่อดูแลความปลอดภัยและการกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศ


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์