ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นายกรัฐมนตรี ลั่น ต้องการเพียงความสงบสุขของประชาชน

281 43
นายกรัฐมนตรี ลั่น ต้องการเพียงความสงบสุขของประชาชน

นายกรัฐมนตรี ตั้งเป้ากวาดล้างยาเสพติด เดือนธันวาคมเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ลั่น ไม่ต้องการอะไร ต้องการเพียงความสุขสงบของประชาชน ตนจะนำพาทุกคนไปให้ดีที่สุด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปี 2563 เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นเอกภาพ ภายใต้การบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด และให้ทุกหน่วยงานยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการดำเนินการกับผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับ และมุ่งลดความต้องการใช้ยาเสพติดโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านและชุมชนให้ปลอดจากยาเสพติด

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ระบุว่า การป้องกันและแก้ไขยาเสพติดและแนวทางการแก้ไขของรัฐบาล ซึ่งจากข้อมูลที่ได้รับการชี้แจงนั้น ว่าปัญหายาเสพติดอยู่ในขั้นร้ายแรงแค่ไหน แต่ไม่หนักหนาสาหัส จนไม่สามารถทำอะไรได้ แต่ขึ้นอยู่กับความตั้งใจจริง ในการแก้ไขปัญหาและเจตนารมณ์ว่า จะแก้ไขปัญหาให้เกิดความยั่งยืนแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ที่ต้องป้องกัน ปราบปราม และฟื้นฟู ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบ และสิ่งสำคัญคือ ข้าราชการทุกคนที่ได้ในห้องนี้มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย แต่ปัจจุบันนี้ต้องเป็นรัฐบาลที่เข้มแข็ง เข้มงวด และเด็ดขาด ในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ให้เกิดขึ้นให้ได้แก้ปัญหาโดยองค์รวม เพราะปัญหานี้ไม่ใช่ปัญหาภายในประเทศไทย และไม่ใช่ปัญหาเป็นการลักลอบดำเนินการ ซึ่งต่างประเทศก็เผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่ด้วย ทุกวันนี้มีการแพร่ระบาดมากขึ้นเพราะมีเครื่องจักรเข้ามาในการผลิตทำให้ได้ปริมาณที่มากขึ้น พร้อมกับทำให้ทุกคนอยากลองและยาเสพติดและแก้ไขปัญหาว่าจะทำอย่างไร


ซึ่งที่ผ่านมาสหประชาชาติได้ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าว ในการแก้ปัญหาให้สำเร็จซึ่งแต่ละประเทศแต่ละประเทศเองก็มีความแตกต่างกันออกไปแม้ว่าปัญหาและอยากจะเหมือนกันแต่การแก้ไขปัญหาก็เป็นคนละอย่าง หากนำวิธีการของเขามาทั้งหมด ก็ไม่สามารถเดินหน้าแก้ไขปัญหาไปได้ เนื่องจากไม่เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งต้องนำมาวิเคราะห์นะคะต้องได้ว่าเป็นอย่างไร อย่ามองว่าต้องแก้ไขปัญหารวมๆกันไป แต่ต้องหาเป้าหมาย

โดยนายกรัฐมนตรี ยังยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งประเทศทุกประเทศต้องมีความมั่นคงด้วย คนมีสุขภาพแข็งแรง สติปัญญาเฉลียวฉลาด และยาเสพติดทำให้บุคลากรและทรัพยากรเหล่านี้มีขีดความสามารถลดลง ต้องลดปริมาณความต้องการ ว่าปัญหามาจากมาตรการอย่างไรเพื่อทำให้ปริมาณการขายลดลง ในช่วงปีที่ผ่านมารัฐบาลเข้มงวดและดำเนินคดีหลายพันราย แต่กลับกลายเป็นว่า คนมองว่ามีการแพร่กระจายมากขึ้น จับกุมมาเขาก็หาว่าไม่จริงจังอยู่ดี ซึ่งต้องสร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชน

ซึ่งนายกรัฐมนตรี ยังระบุว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติดยังมีปัญหาเรื่องการใช้เยาวชนมาเป็นเด็กเดินยาเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นอนาคตประเทศ ต้องแก้ไขปัญหาผ่อนเยาวชนเหล่านี้ เป็นอนาคตของชาติทั้งสิ้น โดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าเจ้าหน้าที่คนใดได้ประโยชน์จากตรงนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ พลเรือน ตำรวจ ทหารที่เกี่ยวข้อง จะลงโทษทันทีตามกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม หากร้ายแรงจะให้ออกจากราชการทันที เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทำได้โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ไม่รับรู้ ตนยอมรับว่าก็มีคนไม่ดี ตนพูดความจริง ไม่ได้ให้อะไรก็ไปต่างคนก็ต่างโทษกันไปกันมา เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องความรับผิดชอบของหน่วยงานราชการ จับกุมติดคุกเมื่อติดคุกก็เปลืองข้าวคุก เมื่อฟื้นฟูก็เสียเวลา ตนต้องการให้ได้มากกว่าปราบปราม เพราะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ ขอให้ทุกคนดำเนินการให้ระมัดระวังสอดคล้องกันไปตามกฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัด

โดยใน Social Media มีการโพสต์ว่าทุกหมู่บ้านมีการแพร่ระบาดมากขึ้น แล้วทุกหมู่บ้านแล้วตำรวจ ผู้ใหญ่บ้ารหมู่บ้านผู้ว่าราชการไปไหน สิ่งเหล่านี้ถ้านายจะเฉลี่ยต้องไปดูว่าคนโพสต์โพสต์ว่าอะไรโพสต์ ที่ไหน พอจะมีผลกับข้าราชการในการทำงาน และความยุติธรรม ในการทำงาน แต่ต้องช่วยรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา การแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีนโยบายเร่งด่วน จนกว่าจะตายกันไปข้างหนึ่ง ซึ่งการของบประมาณลงไปแก้ไขปัญหาจะมาขอ งบประชุมหรือจัดเลี้ยงตนไม่ให้ หากต้องการเงินและงบประมาณของตัวเอง เชื่อแบบเดิม ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้

โดย ในเดือนธันวาคมนี้จะเพิ่มการจับกุมดำเนินคดีให้มากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน การ Kick Off ในเดือนธันวาคมนี้อย่ามัวแต่คิดออฟขอให้เตะให้เข้าประตู หากมัวแต่คลิ๊กออฟ สโลออฟ ไม่เอาจริงเอาจังทำให้เสร็จไปเป็นเรื่องๆไม่ได้เพราะมีปัญหาอีกร้อยแปดพันเก้าที่ต้องแก้ไข การบิดเบือนข้อมูลของรัฐบาลถือเป็นความสร้างสรรค์แบบผิดๆ ทำให้รัฐบาลทำงานได้ยากขึ้น ที่ผ่านมาได้ใช้อำนาจคสชแก้ไขปัญหามาแล้ว แต่ก็ยังมีที่ยังคงอำนาจใช้ในการแก้ไขปัญหาอยู่

โดยในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีอย่างระบุว่า ตนจะนำพาทุกคนไปให้ดีที่สุดตอนนี้ตนไม่ต้องการอะไรนอกจากความสงบสุขของประชาชน เมื่อเช้าตอนเดินทางไปลงพื้นที่ ตนเห็นแววตาของประชาชนแววตาที่มีความหวังฝากความหวังไว้กับตนเอง ทุกคนทำงานหนักจนรู้อยู่แล้ว บังคับบัญชาก็ต้องดูแลให้ดี อย่าให้เกิดความขัดแย้งในการทำงาน เพราะมัวแต่ทะเลาะกันก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบได้เพียงลำพังแต่ทุกคนต้องช่วยกันเท่านั้น

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์