ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลุ้น! กกต.ฟัน"ธนาธร" ทำนิติกรรมอำพรางบริจาคเงิน 191 ล้าน

414 20
ลุ้น! กกต.ฟันธนาธร ทำนิติกรรมอำพรางบริจาคเงิน 191 ล้าน

วันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะต้องจับตาใน 2 ประเด็น / ประเด็นแรก คือการรายงานสรุปคดีเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่จำนวน 191 ล้านบาท โดยหัวหน้าพรรค อย่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ปล่อยกู้ให้กับพรรค ว่าวันนี้จะมีข้อสรุปอย่างไร กับอีกหนึ่งประเด็นคือกรณีการขาดคุณสมบัติของ นายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครเนื่องจากมีชื่อเป็นผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ประชุมเป็นประจำ ซึ่งวันนี้มี 2 ประเด็นที่ต้องติดตามคือเรื่องของการปล่อยเงินกู้ของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ปมการปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคฯ จำนวน 191 ล้านบาท และการขาดคุณสมบัติของ นายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครเนื่องจากมีชื่อเป็นผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย ที่ต้องจับตาดูว่า 2 เรื่องนี้จะเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่

การประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันนี้คาดว่าจะมีวาระการพิจารณาคดีกู้เงิน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จำนวน 191 ล้านบาท ที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้อง โดยมีรายงานว่า กกต.ได้ตั้งประเด็นตามคำร้อง 2 ประเด็น คือ 1. การกู้เงิน ถือเป็นการบริจาคของบุคคลเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปี ตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ กับประเด็นที่ 2. การกู้เงิน ถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเข้าข่ายเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่ เพราะเมื่อพิจารณาข้อกฎหมาย มาตรา 62 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้พรรค การเมืองกู้ยืมเงิน มาดำเนินกิจการพรรคการเมืองได้ เช่นเดียวกับ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 50 ที่จะกำหนดให้พรรคสามารถมีรายได้อื่น และพรรคการเมืองในขณะนั้น ก็มีการกู้เงิน และนำมาลงบัญชีในหมวดรายได้อื่น หากบอกว่าเป็นเงินบริจาค ซึ่งกฎหมายกำหนดให้บริจาคได้เพียง 10 ล้านบาท หากจะบอกว่าที่เหลือเป็นการบริจาคเกินคงไม่สามารถทำได้


การให้พรรคฯ กู้เงินจึงอาจเข้าข่ายการเป็นนิติกรรมอำพราง เป็นการได้เงินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ ซึ่งจะเข้าข่ายตามมาตรา 72 พ.ร.บ.ประกอบ รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองที่ห้ามไม่ให้พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะมีความผิดตามมาตรา 92 (3) เป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรคได้ จึงเป็นที่น่าจับตาว่า การประชุมวันนี้ กกต.จะมีมติชี้ขาดเลยหรือไม่

ส่วนอีกกรณีที่ต้องจับตาคือการพิจารณาคุณสมบัติของนายธนิก มาสีพิทักษ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัครเนื่องจากมีชื่อเป็นผู้สมัครในระบบบัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทย หลังจากที่นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ให้ข้อมูลกับสำนักงาน กกต. ส่วนกลางว่า ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต 7 แทนตำแหน่งที่ว่างครบทั้ง 4 คนที่ยื่นสมัครไปเมื่อวันที่ 5 ธันวาคมที่ผ่านมา ปรากฏว่าในวันที่ 6 ธันวาคม ได้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ยื่นคัดค้านประกาศของผู้อำนวยการเขตเลือกตั้งที่ 7 โดยเห็นว่านายธนิก มีลักษณะต้องห้ามในการลงสมัคร

กรณีนี้เกิดขึ้นขณะมีการเปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน ที่พรรคเพื่อไทยได้มีหนังสือขอหารือมายัง กกต. เมื่อวันที่ 21 พ.ย. ว่า ผู้มีชื่อเป็นผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 ที่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งไปแล้ว จะสามารถไปลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ระบบเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างได้หรือไม่ แต่กกต.ก็ไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจน ระบุเพียงว่า เป็นหน้าที่ของพรรคเมืองที่ต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งในการยื่นสมัครของนายธนิกต่อผอ.กกต.ประจำเขตเลือกตั้งที้ 7 จ.ขอนแก่นในวันที่ 28 พ.ย.นั้นก็มีรายงานว่า นอกจากนายธนิก จะยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนดแล้ว นายธนิก ยังยื่นหนังสือขอถอนชื่อจากการเป็นผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อด้วย

มีรายงานว่า ในการพิจารณาของที่ประชุม กกต.ขณะนั้น มีความเห็นเป็น 2 ทาง โดย ทางหนึ่งเห็นว่า ไม่สามารถลงสมัครได้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา 43 ได้ระบุไว้ให้ผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต ที่พรรคส่งสมัครนอกจากจะลงสมัครรับเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ ยังต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ

ขณะที่อีกทางหนึ่งเห็นว่า เมื่อการประกาศผลการเลือกตั้งแล้วก็ถือว่าการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค. ได้จบสิ้นไป ผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อก็น่าจะสามารถไปลงสมัครส.ส.ในระบบเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งซ่อมได้ จึงคาดว่าในการประชุม กกต.วันนี้ ที่ประชุมจะมีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เนื่องจะเป็นการประชุมครั้งเดียวของสัปดาห์นี้

เรื่องโดย ชลธิชา รอดกันภัย | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend