ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ทางหลวงชนบทคาดทางลอดต่างระดับเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง แล้วเสร็จปี 64

682 22

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง หางดง อำเภอสันป่าตอง , หางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ชม.3035) บรรเทาจราจรติดขัด คาดแล้วเสร็จภายในปี 2564

นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง (ตอนที่ 1) แล้วเสร็จเมื่อปี 2551 ประกอบด้วยถนนสายหลักมีจุดเริ่มต้นจากบ้านน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง บ้านร้อยจันทร์ อำเภอหางดง ระยะทาง 14.035 กิโลเมตร ถนนสายรองเริ่มต้นจากบ้านน้ำบ่อหลวง แยกทางหลวงหมายเลข 108 บ้านสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง ระยะทาง 6 กิโลเมตร และก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง (ตอนที่ 2) แล้วเสร็จเมื่อปี 2557 มีจุดเริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 108 บริเวณบ้านท่าวังพร้าว ไปสิ้นสุดที่บ้านน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง รวมระยะทาง 13.757 กิโลเมตร รวมถึงก่อสร้างถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตองหางดง(ตอนที่ 3) แล้วเสร็จเมื่อปี 2561 มีจุดเริ่มต้นจากบ้านน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง บ้านร้อยจันทร์ อำเภอหางดง(บรรจบทางหลวงหมายเลข 121 บริเวณแยกต้นเกว๋น) ระยะทางรวม 14.035 กิโลเมตร

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 108 ช่วงผ่านเขตเมืองหางดง, สันป่าตอง และบ้านทุ่งเสี้ยวให้มากยิ่งขึ้น ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนเลี่ยงเมืองสันป่าตอง หางดง อำเภอสันป่าตอง , หางดง จังหวัดเชียงใหม่ (ตอนที่ 4) บริเวณแยกต้นเกว๋น (เชื่อมทางหลวงหมายเลข 121 และทางหลวงหมายเลข 1269) รวมระยะทาง 1.830 กิโลเมตร ซึ่งแบ่งการก่อสร้างได้ดังนี้

- ก่อสร้างทางลอดคู่ขนานด้านละ 2 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ความยาว 462.50 เมตร รวมถึงโครงสร้างข้ามคลองชลประทานบนทางแยก กว้าง 70 เมตร ยาว 17 เมตร

- ก่อสร้างทางเชื่อมบนทางหลวงหมายเลข 121 และทางหลวงหมายเลข 1269 ขนาด 2 4 ช่องจราจร กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร

- ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์ควบคุมระบบระบายน้ำและอำนวยความปลอดภัย

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 720.300 ล้านบาท เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ นอกจากจะช่วยแบ่งเบาการจราจรบนถนนสายหลักแล้วยังช่วยเพิ่มศักยภาพในการระบายปริมาณรถของถนนวงแหวนรอบเมืองเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์