ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

โคราชจัดใหญ่ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมฟรี 1 เดือนเต็ม! งานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช

359 7
โคราชจัดใหญ่ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมฟรี 1 เดือนเต็ม! งานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข "เกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 5" ภายใต้แนวคิด สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่)

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข "เกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 5" ภายใต้แนวคิด สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย ประธานในพิธี ถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ร้องเพลงของขวัญจากก้อนดินร่วมกัน

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา กล่าวเปิดงานว่าโครงการท่องเที่ยว ศูนย์การเรียนรู้อยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างมีความสุข เกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ถือว่าเป็นภารกิจของมหาลัยราชภัฎอีกหนึ่งโครงการ ในเรื่องของการตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ชัดเจนของมหาวิทยาลัยกับบทบาทในเรื่องของการตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นเป็นลำดับ ล่าสุด ได้มีการประกาศให้จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งธรณีวิทยา จีโอพาร์คของโลก หรืออุทยานธรณีโลก การอนุรักษ์ฟอร์ดซิล เรื่องไดโนเสาร์ ทั้งด้านวิชาการและการส่งเสริมการท่องเที่ยว


"วันนี้ ก็เหมือนกันในที่ดินแปลงนี้มีประมาณ 100 ไร่ เดิมที่เป็นศูนย์วิจัยศูนย์อบรมทางด้านการเกษตรเพื่อให้นิสิต อาจารย์ได้เข้ามาใช้ที่นี่เป็นโมเดลในการทดสอบทางด้านการเกษตร และมีการพัฒนาจนกระทั่งเราสามารถที่จะนำผลงานทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยต่างๆ มาสู่การพัฒนามาสู่ของจริงที่เป็นประโยชน์คือ การจัดกิจกรรมต่างๆวันนี้เลยกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวซึ่งตรงกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่หลายคนเป็นห่วง วันนี้ ราชภัฎ พยามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการจัดกิจกรรมเกษตร 100 ไร่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว" สุวัจน์ กล่าวและย้ำว่าแต่สื่งสำคัญที่สุดทำให้พี่น้องประชาชนได้ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยและได้เห็นผลงานประโยชน์ของงานวิชาการทำให้ทุกคนมีความสุขได้มาเที่ยว มาใช้ มาชิม มาช็อปเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้าเราสามารถจัดกิจกรรมอย่างนี้ได้อย่างต่อเนื่องก็จะทำให้โคราชกลายเป็นศูนย์ที่จะให้นิสิตนักศึกษาได้มาฝึกหัด มาอบรมและเป็นนักธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของเกษตร พื้นที่สีเขียว เพราะเรื่องการเกษตร เรื่องการท่องเที่ยวเป็นจุดแข็งสำคัญที่สุดของสังคมไทย"ผมอยากที่จะเห็นเกษตร 100ไร่ พัฒนาขยายเครือข่าย และมีรูปแบบของ Marketing ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรธรรมชาติอย่างมีความสุข"สุวัจน์ กล่าว

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวว่า การเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช หัวใจหลักคือ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักชัยในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา การบริการวิชาการแก่ชุมชนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนำไปสู่การสนองพระราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำไปสู่การผลักดันให้เกษตร 100 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งศึกษาดูงานวิชาการทางการเกษตรให้กับประชาชนทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง เป็นแหล่งเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก

ทั้งนี้ งานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช เปิดให้เข้าชมฟรีบนเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ภายในงานได้จัดให้มีนิทรรศการสดุดี รัชกาลที่ 9 และนิทรรศการเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร Goat & Sheep Land ป้อนนมและอาหารลูกแพะ ชมทุ่งคอสมอส ทุ่งทานตะวันหลังนา สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ ลอดซุ้มอุโมงค์ฟักแฟงยักษ์ สะพานป่าไผ่ เห็ดเศรษฐกิจ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของฝากของที่ระลึก 100 ไร่ Shop

นอกจากนี้ ยังจัดให้มีฐานการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร นิทรรศการศูนย์นวัตกรรมแปรรูปฯ(APIC NRRU) การสาธิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีคนบ้านเองและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์