ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2563

โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4,126 ราย

918 6
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4,126 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 4,126 ราย ซึ่งเป็นตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตร ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจชั้นสัญญาบัตรให้แก่ข้าราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรที่มีความรู้ความสามารถ มีความประพฤติดี และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยอุตสาหะตลอดมา จํานวน 4,126 ราย ดังนี้

1. ว่าที่พันตํารวจโท สมใจ เมืองหมิ้น เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2551

2. ว่าที่พันตํารวจโท บุญมา น้อยบาท เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2553

3. ว่าที่พันตํารวจโท เฉลิมฤทธิ์ ถาวร เป็น พันตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

4. ว่าที่ร้อยตํารวจโท พิพัฒนชัย เนตรสูงเนิน เป็น ร้อยตํารวจโท

5. ว่าที่ร้อยตํารวจโท สมชัย ปัจจาเณย์ เป็น ร้อยตํารวจโท

6. ว่าที่ร้อยตํารวจโท อําพัน ภูสะทด เป็น ร้อยตํารวจโท

ทั้ง 3 รายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

7. ว่าที่ร้อยตํารวจตรี ชัยรัตน์ โยคะสัย เป็น ร้อยตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558

8. ว่าที่ร้อยตํารวจโท ปิยเดช โพธิ์เมืองเพีย เป็น ร้อยตํารวจโท ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

9. ว่าที่ร้อยตํารวจเอก นพพล มักการุณ เป็น ร้อยตํารวจเอก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558


10. ว่าที่พันตํารวจตรี อํานวย วาจาสุจริต เป็น พันตํารวจตรี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend