ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันศุกร์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

"ผบ.ทบ." ร่วมพิธีปฏิญาณตน-สวนสนามของ นศ.วิชาทหาร

648 18
ผบ.ทบ. ร่วมพิธีปฏิญาณตน-สวนสนามของ นศ.วิชาทหาร

ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง เนื่องในโอกาสใกล้วันนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหาร ที่ร่วมกันต่อต้านทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพร

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 ภายในศูนย์เยาวชนกรุงเทพฯ หรือสนามไทยญี่ปุ่น ดินแดง โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงเข้าร่วมพิธีจำนวน 1,134 นาย โดยจัดเป็น 4 กรม 8 กองพันผู้บัญชาการทหารบก ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาวิชาทหารว่า นักศึกษาวิชาการเป็นกำลังสำรอง เป็นหลักประกันความมั่นคงของชาติ แม้ว่าการศึกษาวิชาทหารครบตามหลักสูตรจะทำให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องเข้ารับราชการทหารกองประจำการ แต่สถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างกำลังทหารและกำลังสำรองในรูปแบบต่าง ๆ ของประเทศมหาอำนาจ นำไปสู่ความขัดเเย้งตลอดจนการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ 

เพื่อประกอบอาชีพ ทหารจึงพร้อมที่จะปฏิบัติเพื่อป้องบรรพบุรุษของพวกเรา พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารได้กระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อหน้าผู้บังคับบัญชาระดับสูง และประชาชน ว่าจะยึดถืออุดมการณ์และดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนเป็นสถาบันตัวอย่างในการสร้างวินัยให้แก่คนในชาติ พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตย และร่วมพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปนอกจากนี้ยังมุ่งหวังให้นักศึกษาวิชาทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึงพลังของนักศึกษาวิชาทหาร 

ซึ่งเป็นกำลังสำรองของชาติสำหรับการประกอบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักวิชาทหารของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เริ่มครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2509 ที่หน้าพระลานพระราชวังดุสิต หรือลานพระบรมรูปทรงม้า โดยมีจอมพลถนอม กิตติขจร ผู้บัญชาการทหารบกขณะนั้น เป็นประธานในพิธีและได้ประกอบพิธีนี้เป็นประจำทุกปี โดยมอบให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนรับผิดชอบการจัดพิธี พร้อมทั้งได้อนุมัติให้วันที่ 8 ธันวาคมเป็นวันนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหารที่ร่วมการต่อต้านทหารญี่ปุ่น ยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพร


เรื่องโดย ชลธิชา รอดกันภัย | ภาพโดย ชลธิชา รอดกันภัย
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend