ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564

สบน. เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นใหม่

102 1
สบน. เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นใหม่

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะแถลงข่าวเปิดตัว BOND DIRECT Application เพื่อรองรับการให้บริการจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 และพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษ ซึ่งจะจำหน่ายในเดือนธันวาคม 2562

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ระบุ BOND DIRECT Application และ [email protected] เป็นช่องทางการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์ล่าสุดที่ทำให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงพันธบัตรออมทรัพย์ได้อย่างสะดวกสบายผ่านโทรศัพท์มือถือ สอดคล้องกับวิถีชีวิตและนวัตกรรมทางการเงินในปัจจุบัน และทำให้ผู้ลงทุนแน่ใจว่าได้สิทธิการซื้อพันธบัตรอย่างแน่นอนเมื่อเดินทางไปซื้อที่สาขาธนาคาร โดย BOND DIRECT Application รองรับฟังก์ชั่นการจองและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ รวมถึงการดูข้อมูลการลงทุนพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นต่างๆ ของท่านอีกด้วย สำหรับไตรมาสที่ 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กระทรวงการคลังจะจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ จำนวน 2 รุ่น ดังนี้

(1) พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วงเงิน 15,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี และ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 และ 1.95 ต่อปีตามลำดับ โดยเปิดให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์ที่ครบกำหนด (SB19DA) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 สามารถจองซื้อวงเงินพันธบัตรออมทรัพย์ได้ก่อน ในวันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2562 ผ่าน BOND DIRECT Application และ [email protected] ส่วนการเปิดจำหน่ายเป็นการทั่วไปจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ผ่านช่องทางของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ รวมถึง BOND DIRECT Application โดยมีเงื่อนไขการจำหน่ายดังนี้

รุ่นอายุ 3 ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.70 ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.95 ต่อปี วงเงินรวม ไม่เกิน 15,000 ล้านบาท ผู้มีสิทธิ์จอง ระยะเวลา  และช่องทางการจอง ระยะเวลา ช่องทางดำเนินการ จอง* วันที่ 9 - 11 ธันวาคม 2562 BOND DIRECT Application/[email protected] ชำระเงิน วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2562  เคาน์เตอร์ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย และ ธ.กสิกรไทย  : ชำระได้ทั้งเงินสด หักบัญชี หรือเช็ค *เฉพาะบุคคลธรรมดาและเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์พันธบัตรออมทรัพย์ที่ครบกำหนด (SB19DA) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดยกำหนดวงเงินการจองไม่เกินวงเงินที่ลงทุนไว้เดิมของ 3 ธนาคารข้างต้น

วันที่จำหน่ายทั่วไป วันที่ 13 ธันวาคม 2562 24 เมษายน 2563 วงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ช่องทางการจำหน่าย - BOND DIRECT Application : ชำระเงินผ่าน Mobile Application และเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย เคาน์เตอร์/ ATM/ Internet Banking/ Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย  4 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย และ ธ.ไทยพาณิชย์ ผู้มีสิทธิ์ซื้อ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ หรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

(2) พันธบัตรออมทรัพย์รุ่นพิเศษของกระทรวงการคลัง วงเงิน 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป โดยเป็นพันธบัตรทยอยชำระคืนเงินต้นที่ผู้ถือพันธบัตรออมทรัพย์จะได้รับเงินต้นและดอกเบี้ย (Amortized Bond)      โดยปีที่ 1 จะได้รับดอกเบี้ยทุก 6 เดือน จากนั้นในปีที่ 2 5 จะได้รับดอกเบี้ยและเงินต้นตามวงเงินคงค้าง เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ต้องการออมเงินระยะสั้นและได้รับเงินต้นคืนเพื่อการใช้จ่ายปัจจุบัน โดยให้สิทธิผู้ลงทุนที่ซื้อผ่าน BOND DIRECT Application สามารถซื้อได้ก่อนการเปิดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ล่วงหน้า 1 วัน โดยมีเงื่อนไขการจำหน่ายดังนี้

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี วงเงินจำหน่าย ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท วันที่จำหน่าย และช่องทางการจำหน่าย วันที่จำหน่าย ช่องทางดำเนินการ วันที่ 23 ธันวาคม 2562 24 เมษายน 2563 BOND DIRECT Application : ชำระเงินผ่าน Mobile Application และเคาน์เตอร์ ธ.กรุงไทย วันที่ 24 ธันวาคม 2562   24 เมษายน 2563 ATM/ Counter/Internet Banking/ Mobile Application ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธ.กรุงเทพ ธ.กรุงไทย ธ.กสิกรไทย ธ.ไทยพาณิชย์ 

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป วงเงินซื้อต่อราย 1,000 บาท วงเงินขั้นสูงรายละไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อธนาคาร การชำระเงินต้นและดอกเบี้ย จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน และคืนเงินต้น 8 งวดๆ ละเท่ากันในปีที่ 2 - 5

ทั้งนี้ สบน. จะจัด workshop ให้แก่ประชาชนและผู้สนใจทดลองใช้ BOND DIRECT Application ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ด้วย ผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านทาง Facebook ของ สบน. และศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายพันธบัตรและ BOND DIRECT Application ได้ที่ http://www.pdmo.go.th


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์