ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอาทิตย์ ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

เกษตรกร 17 จังหวัดยื่นหนังสือของบหนุนโซลาร์เซลล์ –โรงไฟฟ้าชุมชน

424 7
เกษตรกร 17 จังหวัดยื่นหนังสือของบหนุนโซลาร์เซลล์ –โรงไฟฟ้าชุมชน

กลุ่มเกษตรกรภาคอีสาน-ตะวันออก 17 จังหวัดซึ่งมีสมาชิกกว่า 10,000 รายเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อขอให้กระทรวงพลังงานสนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการประกอบอาชีพของเกษตรกร

 วันนี้ (28 พ.ย.62) กลุ่มเกษตรกรจากสภาประชาชนเพื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สปศ.) นำโดยแกนนำนายอนุรักษ์ แสนเวียง, นายปิยะ ผูกจิต, นายสุพล หมื่นศรีพรหม พร้อมด้วยแกนนำเกษตรกรประมาณ 200 คน ซึ่งมาจาก 988 กลุ่ม สมาชิก 10,363 ราย จาก 17 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก ได้เข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อขอความช่วยเหลืองบประมาณใช้ในโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพเกษตรกร 

 นายอนุรักษ์ แสนเวียง ประธานกลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์ กล่าวว่า เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรประสบปัญหาความเดือนร้อนด้านการประกอบอาชีพ จึงรวมตัวมาขอความช่วยเหลือในการฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรเพื่อบรรเทาทุกข์ โดยขอสนับสนุน 1.เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพราะส่วนใหญ่เกษตรกรอยู่ในภาคอีสาน ขาดแคลนแหล่งน้ำในการทำการเกษตรตลอดปี  2.โรงไฟฟ้าชุมชน ซึ่งกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจชุมชน เป็นนิติบุคคลจัดตั้งตามกฎหมายต่างๆ อาทิ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ร.บ.วิสาหกิจชุมชน พ.ร.บ.สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีความพร้อมในการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนตามนโยบายกระทรวงพลังงาน โดยขอให้ทางกระทรวงฯพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนเพื่อให้เกษตรกรได้ฟื้นฟูอาชีพอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป 


ทั้งนี้ โดยมีนายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และนายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานร่วมรับฟังและรับหนังสือจากกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว โดยจะนำหนังสือเรียนต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อพิจารณาถึงความเดือดร้อนของกลุ่มเกษตรกรต่อไป โดยกระทรวงพลังงานมีความยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ และการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนตามความเหมาะสม เพราะเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ประกาศผลักดันให้เรื่องพลังงานเป็นของทุกคน Energy For All ให้ภาคพลังงานมีส่วนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนให้กับภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 

สำหรับกลุ่มเกษตรกรจาก 17 จังหวัดที่มายื่นหนังสือประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี มุกดาหาร ศรีสะเกษ สกลนคร สระแก้ว สุรินทร์ อุดรธานี อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ฉะเชิงเทรา เพชรบุรี และอ่างทอง

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์