ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กระทรวงท่องเที่ยวฯชู"ไทยแลนด์โรดเรซซิ่งฯ"เบอร์1 วิ่งอาเซียน

154 0
กระทรวงท่องเที่ยวฯชูไทยแลนด์โรดเรซซิ่งฯเบอร์1 วิ่งอาเซียน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ หน่วยงานเกี่ยวข้อง เปิดตัวโครงการ "ไทยแลนด์ โรด เรซซิ่ง สแตนดาร์ด" ด้วยแนวคิด ยกระดับงานวิ่งมาราธอนไทยสู่มาตรฐานโลก ตั้งเป้า ใน3 ปี ขึ้นเบอร์ 1 อาเซียน ใช้กลนยุทธ ์นำ 5 งานวิ่ง ชั้นนำ เป็นโมเดลนำร่อง เพื่อยกระดับ

ที่ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก พิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวเปิดโครงการ "ไทยแลนด์ โรด เรซซิ่ง สแตนดาร์ด" (THAILAND ROAD RACING STANDARD) ยกระดับงานวิ่งมาราธอนไทยสู่มาตรฐานโลก โดยมี คาห์ลัน อัล จูมาน ฮาเม็ด ประธานสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย พร้อมด้วยพล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,ทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทย, ธเนศวร์  เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ,ภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมแถลงข่าว

โครงการ "ไทยแลนด์ โรด เรซซิ่ง สแตนดาร์ด"  เป็นโครงการที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เล็งเห็นถึงผลประโยชน์และโอกาสที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจและภาพพจน์ของประเทศ ผ่านการจัดงานวิ่งมาราธอนที่ได้มาตรฐาน ภายใต้นโยบาย สปอร์ต ทัวริซึ่ม  ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนแล้ว ยังดึงดูดความสนใจจากชาวต่างชาติ ช่วยสร้างรายได้และเม็ดเงินหมุนเวียนให้กับประเทศไทยด้วย จึงเป็นที่มาของการทำโครงการนี้ เพื่อทำให้ประเทศไทยมีการจัดงานวิ่งที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพิ่มมากขึ้น  โดยเริ่มต้นจากการดึง 5 งานวิ่งชั้นนำของประเทศมาเป็นต้นแบบนำร่อง  ประกอบด้วย บางแสน 42 ชลบุรีมาราธอน, บุรีรัมย์ มาราธอน,   จอมบึงมาราธอน, ภูเก็ตธอน, บางกอก มิดไนท์ มาราธอน   โดยมีเป้าหมายคือการขึ้นเป็นผู้นำด้านการจัดงานวิ่งมาราธอนอันดับ  1 ของอาเซียน ภายใน 3 ปี รวมทั้งการสร้างมาตรฐานงานวิ่งที่ยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยสืบไป 

 

มร.คาห์ลัน อัล จูมาน ฮาเม็ด ประธานสหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย กล่าวว่า สหพันธ์กรีฑาแห่งเอเชีย เห็นถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจของรัฐบาลไทยในการ ที่จะยกระดับงานวิ่งมาราธอนทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานระดับโลก ภายใต้มาตรฐานสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ หรือ World Athletics Road Race ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานในระดับสากลที่มีมาตรฐานหนึ่งเดียวของการวิ่งบนถนน ที่มีความเชื่อถือที่สุดในโลก จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกเรื่อง ทั้งเรื่องบุคลากร แนวทางความรู้ การวางแผนการจัดการต่างๆ 

พล.ต.อ.สันต์ ศรุตานนท์ นายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย จะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่การวางมาตรฐาน และคัดเลือกงานวิ่งที่จะเข้ามาร่วมโครงการ ซึ่งในปีแรกนี้จะเห็นได้ว่างานวิ่งทั้ง 5รายการที่เข้ามาร่วมนำร่อง ล้วนแล้วแต่เป็นงานวิ่งที่มีมาตรฐานและมีเอกลักษณ์ของตัวเอง โดยเฉพาะบุรีรัมย์ มาราธอน ที่ได้รับรองจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ หรือ World Athletics Road Race ให้เป็นรายการวิ่งระดับ "บรอนซ์เลเบล" อย่างเป็นทางงานแรกของเมืองไทย รวมถึง บางแสน ฮาล์ฟ 21 มาราธอน ที่ได้ซิลเวอร์เลเบล ซึ่งโครงการนี้จะทำให้ในอนาคตประเทศไทยมีงานวิ่งระดับบรอนซ์เลเบลมากขึ้น ก่อนจะต่อยอดสู่ระดับซิลเวอร์และโกลด์ต่อไป

ยทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า กกท. มั่ใจว่าโครงการ "ไทยแลนด์ โรด เรซซิ่ง สแตนดาร์ด" จะช่วยยกระดับงานวิ่งมาราธอนทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานระดับโลก รวมถึงทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน ไทยแลนด์ มาราธอน เมเจอร์ส เทียบเท่ากับนานาชาติ สิ่งเหล่านี้จะเป็นการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือ Economic Impact ให้แก่ประเทศ   พิจารณาด้จาก 5 งานวิ่งที่เข้ามาร่วมนำร่อง ซึ่งทั้ง 5 รายการ สามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนรวมกันเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า 1,500 ล้านบาท/ปี โดยทั้ง 5 งานนี้ จะมาช่วยให้แนวทาง องค์ความรู้ และวางมาตรฐานสำหรับให้งานวิ่งอื่นๆ ได้ก้าวตามต่อไป

ธเนศวร์  เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่า โครงการนี้จะช่วยยกระดับงานวิ่งทั่วประเทศไทย   เมื่อมีงานวิ่งที่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น ก็จะมีงานวิ่งที่มีสไตล์ของตัวเองแตกต่างกันไปตามมา  ก็จะกลายเป็นโปรดักที่ส์มีชาวต่างชาติให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ทั้งนักวิ่งที่เดินทางมาร่วมวิ่งและผู้ติดตาม ตลอดจนนักลงทุน สปอนเซอร์สินค้า หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมวิ่งทั่วโลก (Brand Awareness) สิ่งเหล่านี้จะดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศมากมายมหาศาล ททท. จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนและช่วยโปรโมตโครงการสู่ระดับนานาชาติอย่างเต็มที่ 

ภูริพันธ์ บุนนาค ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) : สสปน.  กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีการจัด  อีเวนท์การแข่งขันรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับกีฬาแห่งมวลชนมากกว่า 1,200 รายการต่อปี งานวิ่งมาราธอนถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด โดยเฉลี่ย 1 งาน สามารถสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาท ทาง สสปน. ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจในการสนับสนุนและดึงงานประเภทกีฬามวลชน (Mass Participation) เข้ามาจัดในประเทศไทย จึงมั่นใจว่าโครงการนี้จะช่วยยกระดับมาตรฐานงานวิ่งมาราธอนในประเทศไทย นำมาซึ่งการสร้างความเชื่อมั่น และดึงดูดให้นักวิ่งจากต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานวิ่งมาราธอนในประเทศไทยมากขึ้น 

ดร.นายแพทยไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. สนับสนุนเรื่องการจัดงานวิ่งและการออกกำลังกายมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการช่วยทำให้ประชาชนมีความรู้ผ่านงานวิจัยที่ทำไว้ การทำประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสนับสนุนและจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนโครงการ "ไทยแลนด์ โรด เรซซิ่ง สแตนดาร์ด" อย่างเต็มที่ และเชื่อมั่นว่าในอนาคตจะช่วยยกระดับการจัดงานวิ่งในประเทศไทยและช่วยให้ประชาชนสนใจอยากที่จะมาวิ่งมากยิ่งขึ้น

 ทั้งนี้ในงานยังได้มีพิธีมอบโล่แสดงความยินดีให้กับ "บุรีรัมย์ มาราธอน" ที่ได้รับรองให้เป็นงานวิ่งมาราธอน ระดับบรอนซ์เลเบล และบางแสน ฮาล์ฟ 21 มาราธอน ที่ได้รับรองให้เป็นงานวิ่งฮาล์ฟมาราธอน ระดับซิลเวอร์ เลเบล รวมถึงมอบเสื้อสามารถแก่ 5 มาราธอนไทยที่มาร่วมรำร่อง รวมถึงจัดสัมมนาในหัวข้อ "ขับเคลื่อนนโยบาย สู่ความสำเร็จ นำร่องมาราธอนไทยสู่มาตรฐานโลก", หลากมิติแห่งความสำเร็จ การเติบโตจากงานวิ่งมาราธอนในมาตรฐานโลก" และ "Roadmap ก้าวแรกสู่ Bronze Label ก้าวไกลให้ถึง Gold Label"

 


เรื่องโดย ทีมข่าวกีฬา | ภาพโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend