ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์เร่งผลักดันส่งออกมัน

38 0
พาณิชย์เร่งผลักดันส่งออกมัน

กรมการค้าต่างประเทศ เร่งเดินหน้าผลักดันการส่งออกมันสำปะหลัง เตรียมแผนบุกตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เน้นกลยุทธส่งออกสินค้าพรีเมียมและผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากขึ้น โดยประเดิมตุรกีประเทศแรก โชว์ผลงานนำผู้ส่งออกไทย ลงนามเอ็มโอยูซื้อ-ขายมันสำปะหลังได้กว่า 690 ล้านบาท

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมกับภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทย จัดทำแผนการขยายตลาดสินค้ามันสำปะหลังปี2562/2563 ขึ้นโดยคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.)ได้มีมติรับทราบแผนงานดังกล่าวไปแล้วตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 

ซึ่งตามแผนจะแบ่งภารกิจออกเป็น 3 ด้าน คือ รักษาตลาดเดิม (จีน) ฟื้นฟูตลาดเก่า(อียู) และขยายตลาดใหม่โดยมุ่งเน้นผลักดันการส่งออกสินค้ามันสำปะหลังคุณภาพดีและมีมูลค่าเพิ่มสูงไปยังตลาดใหม่ที่มีศักยภาพอาทิ ตุรกี นิวซีแลนด์ อินเดีย เกาหลีใต้ และฟิลิปปินส์ผลักดันการส่งออกมันสำปะหลังไปยังตลาดที่หลากหลายมากขึ้นและมีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังให้มีความหลากหลายมากขึ้นลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาการส่งออกไปยังตลาดจีนและเพิ่มอำนาจต่อรองทางการค้าให้กับอุตสาหกรรมมันสำปะหลังไทยท้ายสุดจะส่งผลให้ราคาจำหน่ายมันสำปะหลังที่เกษตรกรจะได้รับมีเสถียรภาพและสอดคล้องกับสภาวะความต้องการของตลาด


นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 14-18 พฤศจิกายน ที่ผ่านมากรมฯ ได้จัดคณะผู้แทนการค้าร่วมกับภาคเอกชนและนักวิชาการด้านอาหารสัตว์เดินทางเยือนสาธารณรัฐตุรกีเพื่อจัดกิจกรรมขยายตลาดมันสำปะหลังสู่ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพซึ่งมีการเจรจาธุรกิจและให้ความรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของมันสำปะหลังที่แตกต่างจากธัญพืชทดแทนอื่นๆเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในสูตรอาหารสัตว์ตลอดจนแนะนำสินค้ามันอัดเม็ดซึ่งมีคุณภาพสูงกว่ากากมันอัดเม็ดที่ปัจจุบันตุรกีนิยมนำเข้าจากไทยในขณะนี้รวมถึงการลงนามเอ็มโอยูซื้อขายมันสำปะหลังระหว่างผู้ส่งออกไทยกับผู้นำเข้าตุรกีโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)เป็นประธาน ซึ่งเกิดการจับคู่ธุรกิจทันทีจำนวน 3 คู่ ปริมาณรวม 150,000 ตันมูลค่ารวมกว่า 690 ล้านบาท

นายกีรติ กล่าวว่าปัจจุบันอุปทานมันสำปะหลังของทั้งอาเซียนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง(Cassava.Mosaic.Disease: CMD) ขณะที่ตลาดโลกมีแนวโน้มความต้องการมันสำปะหลังเป็นวัตถุดิบมากขึ้นจึงคาดว่าในปี 2563 ราคามันสำปะหลังของไทยทั้งระบบจะอยู่ในระดับดีโดยช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2562 ไทยส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังรวม 5.27 ล้านตันมูลค่า 2,039ล้านเหรียญสหรัฐฯ ปริมาณและมูลค่าลดลงร้อยละ 17 และ 12จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ที่มีปริมาณการส่งออกรวม 6.36 ล้านตัน มูลค่า 2,317 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์