ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2563.

ผู้ปกครองประท้วงไม่ต้อนรับผอ.ฉาว หลังขอย้ายมาอยู่ รร.ประจำจังหวัดนครนายก

2.6K 111
ผู้ปกครองประท้วงไม่ต้อนรับผอ.ฉาว หลังขอย้ายมาอยู่ รร.ประจำจังหวัดนครนายก

กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนครนายกวิทยาคมนัดร่วมตัวแสดงสัญลักษณ์พร้อมติดป้ายไม่เอาผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่หลังทราบว่าอยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย หลังมีข่าวถูกกล่าวหาล่วงละเมิดทางเพศหรืออนาจารย์ครูสาวชาวฟิลิปปินส์ จนกระทั้งถูกนักเรียนในโรงเรียนเดินประท้วงขับไล่

เช้าวันนี้ที่หน้าโรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้มีกลุ่มเครือข่าวผู้ปกครองโรงเรียนนครนายกวิทยาคม นัดรวมตัวกันบริเวณหน้าโรงเรียนพร้อมติดป้าย "ลูกเราต้องการคนดีมาบริหาร ไม่เอา ผอ.ที่มีประวัติ_ั่วมาบริหาร" พร้อมทั้งแจกเอกสารรายละเอียดวัตถุประสงค์ในการเรียกร้องในครั้งนี้แก่สื่อมวลชที่มาทำข่าว โดยมี เนื้อความ ระบุ


"ตามที่นายพงษ์มิตร สิทธินอก ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สพม.๓๓) จังหวัดนครราชสีมา ได้เขียนขอย้ายมาดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (สพม.๗) นั้น ทางเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจาก การกระทําของนายพงษ์มิตร สิทธินอก ในขณะที่ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (สพม.๓๓) จังหวัดนครราชสีมา

ซึ่งถูกกล่าวหาล่วง ละเมิดทางเพศหรืออานาจารครูหญิงชาวฟิลิปปินส์ และบริหารงบประมาณไม่โปร่งใส จนเกิดกระบวนการ ในการเอาผิดทางกฎหมายและการสอบสวนเอาผิดทางวินัย ซึ่งเรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการสอบสวน ทางวินัย นอกจากนี้ทางเครือข่ายยังได้ติดต่อประสานงานกับคณะครูในโรงเรียนจักราชวิทยา เพื่อขอข้อมูล เพิ่มเติม จนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่นักเรียนจากโรงเรียนจักราชวิทยา เดินทางไปยื่นหนังสือขับไล่และติดตาม ผลการดําเนินคดีกับนายพงษ์มิตร สิทธินอก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา โดยได้รับกําลังใจจากทั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองและยังมีครูจํานวนหนึ่ง

จากเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าแม้แต่นักเรียนซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของโรงเรียน ยังไม่สามารถ ทนต่อพฤติกรรมของผู้อํานวยการท่านนี้ได้ ทางเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้ พิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าการบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษา ควรเป็นแบบอย่าง ที่ดี ไม่มีประวัติด่างพร้อย สมเกียรติในตําแหน่ง และเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวในโรงเรียนนครนายก วิทยาคม อีกทั้งผู้ปกครองรู้สึกไม่ปลอดภัย และไม่ไว้วางใจในการย้ายมาดํารงตําแหน่งดังกล่าว เกรงอาจ เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอย"

โดยทางทางเครือข่ายผู้ปกครองได้ขอความกรุณาจากคณะกรรมการ ก.ศ.จ.นครนายก ทั้งหมด 3 ข้อ ดังนี้

1.เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ไม่เห็นด้วยที่จะอนุมัติให้รับ นายพงษ์มิตร สิทธินอก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ (สพม.๓๑) จังหวัด นครราชสีมา มาเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (สพม.๗) นครนายกและขอคัดค้านจนถึงที่สุด ด้วยพฤติกรรมดังกล่าวและผลการสอบสวนที่ ยังไม่แล้วเสร็จ ทางผู้ปกครองรู้สึกไม่ปลอดภัย หากได้ผู้บริหารที่ไม่มีจรรยาบรรณและไร้คุณธรรมมา บริหารอาจส่งผลเสียต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและความปลอดภัยของนักเรียน รวมถึงได้

2.ทางเครือข่ายผู้ปกครองขอให้คณะกรรมการ ก.ศ.จ.นครนายก ดําเนินการตรวจสอบ การใช้งบประมาณของโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เงินบริจาคที่ไม่โปร่งใส รวมถึงการบริหารงานของ ผู้อํานวยการคนเก่าที่เกษียณไปแล้วว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคมบางท่านหรือไม่ รวมถึงการนํารถและบุคลากรของโรงเรียนไปใช้ใน ประโยชน์ส่วนตน ซึ่งผิดระเบียบราชการหรือไม่

3.หากยังปรากฏในภายหลังว่ามีการอนุมัติรับการย้ายนายพงษ์มิตร สิทธินอก สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๑ (สพม.๓๑) จังหวัดนครราชสีมา มาเป็นอํานวยการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ (สพม.๒) จังหวัดนครนายก ทางเครือข่ายผู้ปกครองจะดําเนินการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ต่อไป

จากนั้นกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองได้เดินทางยังศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อยื่นหนังสืออีกฉบับให้กับนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ซึ่งวันนี้จะมีการประชุมเรื่องการรับผู้บริหารโรงเรียนนครนายกวิทยาคมคนใหม่ ในเวลา 08.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก ซึ่งหลังจากนี้ต้องรอผลการประชุมว่าจะมีการเซ็นอนุมัติรับ นายพงษ์มิตร สิทธินอก ผู้อํานวยการโรงเรียนจักราชวิทยา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๓ (สพม.๓๓) จังหวัดนครราชสีมาที่ได้เขียนขอย้ายมาดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (สพม.๗) นั้นหรืไม่อย่างไร

เรื่องโดย กิจติภัฐร์ สง่ารัตนพิมาน | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend