ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันอังคาร ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

ขนส่งฯ ตรวจเข้มความปลอดภัยรถบรรทุก

359 1
ขนส่งฯ ตรวจเข้มความปลอดภัยรถบรรทุก

กรมการขนส่งทางบก ขยายผลมาตรการ Checkคน Checkรถ Checking Point ตรวจสอบเข้มข้นความพร้อมและความปลอดภัยของรถบรรทุกและผู้ขับรถ ระยะแรกดำเนินการต่อเนื่อง 90 วัน ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน 2562 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตามนโยบายยกระดับความปลอดภัยของกระทรวงคมนาคม

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ตามที่นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน ให้กรมการขนส่งทางบกดำเนินการตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ และตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถโดยสารสาธารณะ ตามมาตรการ Check คน Check รถ Checking Point ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2562 เป็นต้นมา พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุรถโดยสารสาธารณะ มีค่าเฉลี่ยลดลงเหลือ 0.91 ครั้งต่อวัน ซึ่งลดลงจากค่าเฉลี่ยช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน 1.24 ครั้งต่อวัน จึงให้ขยายผลการดำเนินการสู่การตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุ อันนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการขนส่งในภาพรวม พร้อมยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางถนนทั้งระบบสู่มาตรฐานความปลอดภัยอย่างยั่งยืน โดยกำหนดมาตรการในการตรวจสอบรถบรรทุกและผู้ขับรถตามจุดต่างๆ ทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ การตรวจสอบ ณ สถานประกอบการขนส่งทั่วไปและสถานประกอบการขนส่งของผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน Q Mark, การตรวจสอบ ณ สถานีขนส่งสินค้าคลองหลวง ร่มเกล้า และพุทธมณฑล, การตรวจสอบขณะออกตั้งจุดตรวจการขนส่งตามภารกิจปกติ รวมถึงจุด Checking Point รถโดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการตรวจสภาพรถบรรทุกเพื่อชำระภาษีประจำปี โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการเร่งด่วนภายใน 90 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 24 กุมภาพันธ์ 2563 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการตามมาตรการ Check คน Check รถ Checking Point รถบรรทุกและผู้ขับรถ จะดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย การตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงของรถบรรทุก อาทิ ระบบไฟฟ้า ยาง กระจก ติดตั้งอุปกรณ์และแผ่นสะท้อนแสง GPS Tracking รถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ ต้องตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับยึดตู้บรรทุกสินค้าหรือทวิสล็อก (Twist-Lock) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ โดยผู้ประกอบการขนส่งสามารถนำรถเข้าตรวจสอบความพร้อมของรถได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศ และจุดต่างๆ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด รวมถึงจุด Checking Point รถโดยสารที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งดำเนินการตรวจสอบรถบรรทุกและควบคุมกำกับดูแลผู้ขับรถให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเกี่ยวกับการใช้ความเร็วในการขับรถ จำนวนชั่วโมงในการขับรถ การใช้ใบอนุญาตขับรถให้ถูกต้องตามประเภท รวมถึงกำชับในการปฏิบัติหน้าที่ขับรถ "แอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์" เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า   


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์