ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวด 4

111 1
พาณิชย์เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวด 4

"พาณิชย์" เคาะส่วนต่างประกันรายได้ข้าว งวดที่ 4 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ยังคงได้รับส่วนต่าง ส่วนอีก 3 ชนิดไม่ได้เหมือนเดิม เหตุราคาตลาดยังคงสูงกว่าราคาประกัน คาดงวดนี้น่าจะจ่ายส่วนต่างสูงสุด หลังประเมินแนวโน้มราคาพุ่งต่อเนื่อง

 นายวิชัยโภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายในในฐานะประธานอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ย.2562 คณะอนุกรรมการฯได้พิจารณาการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง โดยมีมติให้จ่ายเงินส่วนต่างงวดที่4 ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวน ชนิด คือข้าวเปลือกเจ้าตันละ 2,553.39 บาทสูงกว่าราคาส่วนต่างที่จ่ายในงวด และ 3 โดยงวด ราคา 2,469.64 บาท งวด ราคา 2,440.27 บาท และงวด 3 ราคา 2,490.75 บาท และข้าวเปลือกหอมปทุมธานีตันละ 1,595.68 บาท สูงกว่างวด ที่จ่ายราคา 783.45 บาท งวด ราคา 1,028.88 บาท และงวด 3 ราคา 1,201.24 บาท ส่วนข้าวอีก 3ชนิด คือ ข้าวเปลือกหอมมะลิข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ และข้าวเปลือกเหนียว ไม่ชดเชยเพราะราคาตลาดสูงกว่าราคาประกันรายได้ ทั้งนี้ คาดว่าการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดนี้น่าจะเป็นงวดที่จ่ายส่วนต่างสูงสุดสำหรับข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมปทุมธานีเพราะแนวโน้มราคาข้าวกำลังปรับตัวสูงขึ้นจากมาตรการที่รัฐได้นำมาใช้ในการดึงผลผลิตข้าวออกจากตลาดทั้งสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก ที่จ่ายเงินให้ชาวนาที่เก็บชาวทันทีตันละ 1,500บาท และยังได้เงินค่าข้าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) อีก 80% ของข้าวที่เก็บไว้ในยุ้งฉาง สินเชื่อรวบรวมข้าวที่ชดเชยดอกเบี้ยให้กับสถาบันเกษตรกรและการชดเชยดอกเบี้ยให้กับผู้ประกอบการเพื่อเก็บข้าว มีเป้าหมายดึงผลผลิตออกถึง6.5 ล้านตัน ซึ่งเพียงพอที่จะชะลอผลผลิตข้าวออกสู่ตลาดและทำให้ราคาสูงขึ้นได้                    สำหรับแนวโน้มราคาข้าวในภาพรวม คาดว่าราคาจะปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องทั้งจากมาตรการของรัฐที่นำมาใช้คู่ขนานกับโครงการประกันรายได้และปริมาณผลผลิตข้าวที่ลดลงจากปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ โดยคาดว่าผลผลิตข้าวนาปี จะลดลงเหลือเพียง 24ล้านตัน จากปกติ 25-27 ล้านตัน และผลผลิตข้าวนาปรัง คาดว่าจะลดลงเหลือเพียง 3.5ล้านตัน จากคาดการณ์ผลผลิต 7-8 ล้านตัน ทำให้เหลือผลผลิตข้าวเปลือกในประเทศเพียง27.5 ล้านตัน                  "ผลผลิตข้าวเปลือกทั้งนาปี นาปรังเมื่อคิดเป็นข้าวสารน่าจะอยู่ที่ราวๆ 17 ล้านตัน หากส่งออก 8 ล้านตัน เหลือ 9ล้านตันสำหรับบริโภคในประเทศ แต่ถ้าหักข้าวเปลือกไว้สำหรับทำพันธุ์ก็จะยิ่งเหลือข้าวสารน้อยลงไปอีก ซึ่งมองว่าจากนี้ไปแนวโน้มราคาข้าวจะยิ่งปรับตัวสูงขึ้น"นายวิชัยกล่าว


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์