ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

พาณิชย์ชงกนศ.เคาะเอฟทีเอไทย-อียูและกรอบซีพีทีพีพี

50 0
พาณิชย์ชงกนศ.เคาะเอฟทีเอไทย-อียูและกรอบซีพีทีพีพี

"พาณิชย์" เตรียมชงผลรับฟังความเห็นรอบเจรจาเอฟทีเอไทย-อียู และกรอบเจรจาเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงซีพีทีพีพี ให้ กนศ. พิจารณาเดือนธ.ค.นี้ เชื่อไทยได้ประโยชน์จากข้อตกลง

นางอรมน  ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมรับฟังความเห็นเรื่องการจัดทำกรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรี(เอฟทีเอ)  ไทย-สหภาพยุโรป(อียู)และกรอบเจรจาเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก(ซีพีทีพีพี)  ของไทยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ว่าการประชุมครั้งนี้มีผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มเกษตรกรและภาคประชาสังคม เข้าร่วมกว่า 200 คน 

ทั้งนี้ กรมฯได้นำเสนอหัวข้อการเจรจาที่คาดว่าจะปรากฏในการทำเอฟทีเอกับอียูและที่ปรากฏอยู่แล้วในความตกลงซีพีทีพีพี  เช่น เรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการการลงทุน พิธีการศุลกากรและการอำนวยความสะดวกทางการค้า กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้ามาตรการเยียวยาทางการค้า มาตรการปกป้อง มาตรการสุขอนามัย  อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า การระงับข้อพิพาททรัพย์สินทางปัญญา การแข่งขัน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐรัฐวิสาหกิจ ความโปร่งใส การค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน และความร่วมมือ เป็นต้นซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แสดงความเห็น และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เช่นเห็นว่ากรอบเจรจาที่จะจัดทำควรสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายการพัฒนาประเทศของไทย ควรให้ความสำคัญกับการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนไม่ส่งผลกระทบหลักประกันสุขภาพของประชาชน รวมทั้งควรให้รัฐยังคงมีอิสระในการกำหนดนโยบายเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นต้น

นางอรมน กล่าวว่า หลังจากนี้ กรมฯจะนำความเห็นที่ได้ไปประมวลรวมกับผลการศึกษาเรื่องประโยชน์และผลกระทบของการฟื้นการเจรจาเอฟทีเอไทย-อียูและผลการวิจัยเรื่องการเข้าร่วมความตกลงซีพีทีพีพี ของไทยตลอดจนผลการรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดเพื่อจัดทำข้อมูล และยกร่างกรอบเจรจาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตัดสินใจการฟื้นการเจรจา เอฟทีเอไทย-อียู และการเข้าร่วมความตกลงซีพีทีพีพี ของไทยต่อไปซึ่งคาดว่า จะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเสนอต่อ กนศ. ภายในเดือนธันวาคมนี้


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์