ทุกสนามข่าว เราคือตัวจริง

วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

ขนส่งฯ ยกระดับบริการด้วยมาตรฐาน Q Mark

232 1
ขนส่งฯ ยกระดับบริการด้วยมาตรฐาน Q Mark

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจของผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก โดยยกระดับคุณภาพการให้บริการด้วยมาตรฐาน Q Mark พร้อมขยายฐานการให้การรับรองไปสู่ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งให้มีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพด้านการให้บริการ สามารถแข่งขันได้ในตลาดการค้าเสรีด้านการขนส่ง โดยนำระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่ง ซึ่งมาตรฐาน Q Mark มีข้อกำหนดที่ครอบคลุมการดำเนินการใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านองค์กร (2) ด้านปฏิบัติการขนส่ง (3) ด้านพนักงาน (4) ด้านยานพาหนะ และ (5) ด้านลูกค้าและภายนอก ปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกได้ให้การรับรองมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุกแก่ผู้ประกอบการขนส่งไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 541ราย ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัด มีจำนวนรถบรรทุกที่ได้รับการรับรองรวมกว่า 70,756 คัน และผู้ประกอบการขนส่งยังคงให้ความสนใจยื่นใบสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพฯ อย่างต่อเนื่อง 

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมการขนส่งสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ โดยผู้ประกอบการขนส่งที่ได้รับการรับรองฯ Q Mark จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ได้รับพิจารณาคะแนนในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Road Transport Permit) ได้รับการพิจารณาในการคัดเลือกผู้เข้าใช้สถานีขนส่งสินค้าของกรมการขนส่งทางบก (Truck Terminal) ที่ได้มีการให้บริการในปัจจุบันและที่อยู่ในแผนพัฒนาสถานีในอนาคต รวมทั้งได้รับสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Business Matching) ได้รับการประชาสัมพันธ์หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางของกรมการขนส่งทางบก ปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ขยายฐานการให้การรับรองมาตรฐาน Q Mark ไปยังผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกส่วนบุคคล และในอนาคตได้เตรียมแผนการขยายฐานการให้การรับรองไปยังผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นสินค้าสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ โดยได้ดำเนินการการจัดทำระบบมาตรฐานคุณภาพการขนส่งสินค้าเกษตรและอาหารด้วยรถบรรทุกแบบควบคุมอุณหภูมิ หรือ Q Cold Chain เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบการขนส่งไทยก้าวสู่ตลาดการแข่งขันในระดับสากล ทั้งนี้ ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ      ขอรับการรับรองมาตรฐานฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8490 หรือทาง email : [email protected] หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitruckcenter.com/tdsc อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้าย 


เรื่องโดย Nation TV | ภาพโดย Nation TV
"ไม่พลาดทุกข่าวด่วนจาก NationTV กดเป็นเพื่อนกับเราที่นี่"
add friend
แชร์